Szczurek-Żelazko odchodzi ze stanowiska

„Informuję, że złożyłam rezygnację z funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniłam przez okres czterech lat. Praca w Ministerstwie Zdrowia była dla mnie dużym wyzwaniem i zaszczytem” – poinformowała Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia.

Józefa Szczurek-Żelazko funkcję sekretarza stanu w resorcie zdrowia pełniła od 2017 roku. Odpowiadała m.in. za wdrożenie nowego modelu opieki psychiatrycznej.