Mabion miał 9,12 mln zł straty netto, 10,19 mln zł straty EBIT w III kw. 2020 r.

Mabion odnotował 9,12 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 16,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,19 mln zł wobec 14,4 mln zł straty rok wcześniej.

W III kw. 2020 r., ani w III kw. 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 39,95 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 48,43 mln zł straty rok wcześniej. W I-III kw. 2020 r. oraz I-III kw. 2019 r. spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży.

„Poziom kapitałów własnych spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, w związku z czym w dniu 15 czerwca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę dotyczącą potwierdzenia dalszego istnienia spółki, zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Występowanie ujemnych kapitałów własnych wynika z charakteru działalności spółki i jest typowe dla spółek o charakterze badawczo-rozwojowym. Prowadzona przez spółkę działalność biotechnologiczna charakteryzuje się stałym ponoszeniem wysokich kosztów badań przy braku przychodów ze sprzedaży do momentu komercjalizacji projektu, w efekcie czego spółka ponosi straty z działalności operacyjnej i generuje ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Oczekuje się, że sytuacja taka może się powtarzać w dającej się przewidzieć przyszłości. Jak dotąd, spółka finansowała swoją działalność operacyjną środkami pieniężnymi otrzymanymi w ramach pożyczek od akcjonariuszy, emisji kapitału, kredytów bankowych, dotacji oraz wpływów od partnerów dystrybucyjnych” – czytamy w raporcie.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)