Master Pharm miał 5,24 mln zł zysku netto, 3,63 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

Master Pharm odnotował 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2020 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,63 mln zł wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 6,68 mln zł wobec 10,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,83 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 50,78 mln zł rok wcześniej.

Spadek przychodów grupy związany był w dużym stopniu z nieuwzględnieniem danych spółki zależnej Avet Pharma sprzedanej przez Master Pharm w grudniu 2019 r. Na dynamikę sprzedaży oraz spadek pozycji wynikowych wpłynął również odnotowany w III kw. niższy poziom zamówień usług produkcji kontraktowej, który – zdaniem zarządu – powinien zostać zrekompensowany w przyszłych kwartałach, podano w komunikacie poświęconym wynikom.

„Niepewność związana z rozwojem epidemii wpłynęła na odraczanie decyzji zakupowych części klientów, jednak już pod koniec III kw. sytuacja zaczęła się odwracać i obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost zamówień, w szczególności na produkty typowe dla sezonu jesienno-zimowego, związane z odpornością. Obecna wysoka aktywność klientów będzie uwidaczniać się w naszych wynikach, jednak ze względu na specyfikę produkcji kontraktowej, dopiero w pierwszych miesiącach 2021 r.” – wyjaśnił prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie.

Master Pharm podkreśla, że od początku 2020 r. realizuje strategię skupioną w pełni na rozwoju w obszarze produkcji kontraktowej suplementów diety. Spółka zapowiedziała, że do połowy 2021 r. zakończy szereg inwestycji związanych ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych w określonych formach produktowych. Łączna wartość inwestycji to 6 mln zł.

„W naszej ocenie, branża suplementów diety nie jest w istotnym stopniu narażona na spadek popytu i mimo obecnej sytuacji epidemicznej w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać. Już dziś nasz zakład w Łodzi ma w pełni zagospodarowane moce produkcyjne do końca czerwca 2021 r. Musimy być odpowiednio przygotowani na wyższe wolumeny zamówień” – dodał Franasik.

„W bieżącym i następnym roku zarząd planuje doposażenie zakładów w dodatkowe urządzenia i instalacje oraz adaptację kolejnych pomieszczeń produkcyjnych, w tym zakup linii kapsułkującej do produkcji wegańskiej kapsułki miękkiej według opracowanej w zakładzie Emitenta technologii. Rozpoczęto już realizację niektórych inwestycji. Inwestycje będą sfinansowane ze środków własnych emitenta i dotacji (kredyt technologiczny). Zakończenie niektórych inwestycji planowane jest do końca IV kw. br., a innych do końca I półrocza 2021 r. Celem inwestycji jest zwiększenie możliwości produkcyjnych w określonych formach produktowych” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka zastrzegła jednak możliwość korekty planów inwestycyjnych i odłożenia niektórych inwestycji, w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 6,98 mln zł wobec 7,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)