Medicalgorithmics miało 3,44 mln zł straty netto w III kw. 2020 r.

Medicalgorithmics odnotowało 3,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 10,48 mln zł wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła w III kw. br. -6,7 mln zł wobec -4,6 mln zł w poprzednim kwartale.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25,09 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 42,16 mln zł rok wcześniej.

„Pozytywny wpływ na poziom przychodów miała wyższa o 25% liczba wyświadczonych usług medycznych, której dynamiczny wzrost związany był z odbudowywaniem wolumenów po II kw. 2020, w którym to grupa mocno odczuła skutki wybuchu pandemii koronawirusa w USA. Negatywny wpływ na przychody miało natomiast umocnienie PLN do USD, co w efekcie przełożyło się na zmniejszenie przychodów o 1,8 mln zł w III kw. 2020. W porównaniu rok do roku, w III kw. 2020 liczba wyświadczonych usług medycznych zwiększyła się o 6%, natomiast przychody spadły o 40%, na co wpływ miała zmiana modelu biznesowego Medi-Lynx, spółki zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu są niższe średnie stawki uzyskiwane za badanie. Jednocześnie spółka oczekuje większego wolumenu świadczonych usług, który ma skompensować spadek stawek” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Medicalgorithmics podkreśla, że pomimo stanu pandemii i ograniczenia aktywności biznesowych w wielu krajach, grupa osiągnęła satysfakcjonujące wyniki sprzedaży systemu PocketECG na rynkach poza USA. W III kw. 2020 sprzedano łącznie ponad 300 nowych urządzeń, a największe przychody poza USA wygenerowano na rynku kanadyjskim. W III kw. 2020 spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów z realizowanych poza USA usług, w porównaniu do II kw. 2020 przychody te wzrosły o 13%. Grupa oczekuje osiągniecia zakładanych na rok 2020 wyników sprzedaży poza USA.

„W III kw. 2020 kontynuowano działania mające na celu wejście na nowe rynki zagraniczne. Trwają zaawansowane rozmowy z firmami z Holandii, Hiszpanii i Szwajcarii oraz z dużą grupą firm posiadających swoje biura w krajach Azji Południowo-Wschodniej, z którymi spółka ma podpisane listy intencyjne. Efekty tych rozmów spodziewane są w pierwszej połowie przyszłego roku. Ponadto, Grupa podpisała umowę z partnerem z Austrii, co zaowocuje sprzedażą pierwszych urządzeń w I kw. 2021” – czytamy dalej.

W USA Grupa kontynuuje zmianę modelu biznesowego na model „in-network” poprzez zawieranie długoterminowych umów na świadczenie usług z kluczowymi ubezpieczycielami prywatnymi. Po dacie bilansowej podpisano umowę z kolejnym istotnym ubezpieczycielem – w efekcie Medicalgorithmics ma podpisane umowy z podmiotami pokrywającymi ok. 85% osób ubezpieczonych w USA, podano także.

„Trzeci kwartał, ze względu na wciąż niepokojącą sytuację pandemiczną na świecie, był dla nas wymagający, ale pod względem odbudowy liczby wykonanych badań – satysfakcjonujący. Od kilku kwartałów pracowaliśmy nad zmianą naszego modelu biznesowego na terenie USA i teraz mogę powiedzieć, że nasza firma jest zupełnie inna niż rok temu. Udało nam się zmienić zasady rozliczania z głównymi płatnikami w USA. Niestety, zgodnie z zapowiedziami, zmniejszenie stawek widoczne jest w naszych przychodach, niemniej zakładamy, że to stan przejściowy i sukcesywnie odbudowujemy liczbę świadczonych usług. Szczególnie satysfakcjonujący jest powrót liczby wykonanych świadczeń po trudnym drugim kwartale br., kiedy to sytuacja pandemiczna mocno odcisnęła się na całym rynku” – powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z obserwacjami spółki, pomimo nadejścia drugiej fali pandemii, jej wpływ na działalność Medicalgorithmics nie jest już tak dotkliwy, jak wiosną br., podkreślił prezes.

„Od kilku miesięcy obserwujemy systematyczny wzrost liczby rozpoczętych sesji monitoringu w przeliczeniu na dzień roboczy i wniosków o płatność. W samym III kw. – w porównaniu z poprzednim kwartałem – złożyliśmy o 1/4 wniosków więcej, co dałoby o 22% wyższe przychody, gdyby nie niekorzystne zmiany średniego kursu dolara. Zrealizowana liczba badań jest także o 6% wyższa w ujęciu rok do roku. Pod względem dynamik rozpoczynanych sesji monitoringu i liczby wniosków o płatność czwarty kwartał także rozpoczął się pozytywnie, chociaż musimy pamiętać o tym, że grudzień jest historycznie słabszym miesiącem” – wskazał Dziubiński.

„Kontynuujemy intensywne prace reorganizacyjne, mające na celu poprawę efektywności i dalszą optymalizację kosztów w grupie – po 9 miesiącach koszty operacyjne były o 14% niższe rok do roku. Nie ustają także nasze działania w obszarze badawczo-rozwojowym. Jeszcze w tym roku planujemy wprowadzić na rynek czwartą generację PocketECG – to wielokanałowe, najbardziej zaawansowane diagnostycznie urządzenie do monitoringu arytmii i zmian w EKG. Z kolei w pierwszym kwartale 2021 planujemy ukończenie prac nad PatchECG – urządzenie oferować będzie rozwiązania refundowane na rynku w USA” – zapowiedział także prezes.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 7,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,95 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 84,26 mln zł w porównaniu z 136,25 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 19,91 mln zł wobec 14,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)