Minister podniósł dodatek dla medyków

„Aby przeciąć wszystkie spekulacje zdecydowałem się nie czekać na wejście w życie ustawy i wydałem już dziś polecenie gwarantujące wypłatę podwójnego wynagrodzenia dla pracowników medycznych walczących z COVID-19. Grupa beneficjentów została poszerzona o ratowników i diagnostów” – poinformował na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Warto przypomnieć, że zgodnie z uchwaloną w środę wieczorem nowelizacją tak zwanej ustawy covidowej, dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia miał przysługiwać jedynie skierowanym do pracy pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 lub podejrzanych o zakażenia.

„Minister podpisał właśnie polecenie dla prezesa NFZ, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100% wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID-19” – uzupełnia resort zdrowia.

Po zmianie poleceniem objęte są, poza dotychczas wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

W nowelizacji określono, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć. Natomiast w przypadku laboratoriów covidowych podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III będą to osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach.

Podwyższeniu ulega także maksymalna kwota świadczenia dodatkowego z 10 do 15 tys. zł.