NanoGroup miało 24 tys. zł zysku netto, 0,91 mln zł straty EBIT w I-III kw.

NanoGroup odnotowało 24 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,91 mln zł wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,34 mln zł w I-III kw. 2020 r. wobec 0,34 mln zł rok wcześniej.

„W raportowanym okresie grupa odnotowała dzięki podpisanej umowie z Marion Sp,. z o.o. na opracowanie technologii produkcji innowacyjnych maseczek ochronnych przychody na poziomie 0,3 mln zł i tym samym odpowiadały zbliżonej wysokości analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w komentarzu zarządu.

Grupa na koniec III kwartału roku 2020 zakończonego 30 września 2020 roku odnotowała stratę netto w wysokości 0,9 mln zł, a w analogicznym okresie roku 2019 strata grupy wyniosła 0,7 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 0,72 mln zł wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne działające od kilku lat (NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoThea S.A.), w których prowadzony jest rozwój pięciu zaawansowanych projektów biotechnologicznych. NanoGroup koordynuje i nadzoruje działania poszczególnych spółek zależnych, będąc ośrodkiem, w którym podejmowane są decyzje dotyczące tworzenia i realizacji strategii rozwoju. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

(ISBnews)