Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Sejm przyjął poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. Zakłada on, że medycy z państw trzecich mogą rozpocząć pracę w Polsce bez nostryfikacji dyplomu i egzaminu ze znajomości języka. O dopuszczeniu do pracy zdecyduje minister zdrowia. W oficjalne stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdzono, że tak szerokie i niekontrolowane otwarcie systemu nie znajduje uzasadnienia nawet w stanie epidemii.

Gazeta Wyborcza
–W pierwszych dniach grudnia powinien ruszyć szpital tymczasowy przygotowany w halach Targów Lublin. Szpital pomieści 480 łóżek, w tym 80 respiratorowych.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z ustaleń „DGP” wynika, że szczepionka na koronawirusa ma być bezpłatna, choć wcześniej rozważano różne warianty współpłacenia. Wstępnie rząd przewiduje, że pierwsze szczepienia ruszą w styczniu, w każdej gminie ma być co najmniej 1 punkt szczepień. Zakup szczepionki oraz jej dystrybucja będą kosztowały min. 5 mld zł. Pierwszeństwo w szczepieniach będzie miał personel medyczny.
–Sejm odrzucił senackie weto i uchwalił ustawę zakładającą, że dodatek 200% pensji będzie przysługiwał jedynie osobom oddelegowanym do pracy przy zwalczaniu epidemii przez wojewodów lub ministra. Pracownikom nieskierowanym przez wojewodów przysługuje 100% dodatku, jednak przedstawiciele środowiska medycznego podkreślają, że nie obejmuje to wszystkich osób faktycznie zaangażowanych w walkę z pandemią.