Neuca pracuje nad kolejnymi akwizycjami, podtrzymuje politykę dywidendową

Neuca pracuje nad kolejnymi zagranicznymi akwizycjami w obszarze badań klinicznych i poza tymi celami nie planuje istotnych nakładów inwestycyjnych w 2021 r. Spółka podtrzymuje cele polityki dywidendowej, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„9 listopada przejęliśmy spółki w Czechach. Jest to kolejny kraj obok Hiszpanii i Ukrainy. Pracujemy nad kolejnymi akwizycjami, przyglądamy się podmiotom zagranicznym, które pasowałyby do naszej strategii. Jednocześnie zacieśniamy współpracę pomiędzy przejętymi podmiotami i widzimy, że oczekiwane synergie potwierdzają się. Będziemy kontynuować strategię ekspansji międzynarodowej” – powiedział wiceprezes Paweł Kuśmierowski podczas wideokonferencji.

W sierpniu br. Grupa Neuca objęła 100% udziałów w hiszpańskiej spółce Experior, działającej na rynku badań klinicznych, zaś w listopadzie dokonała akwizycji ośrodków badań klinicznych w Czechach (Brno i Pardubice).

Jak poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik, w 2021 roku, poza przejęciami w obszarze pacjenckim, Neuca nie zakłada znaczących nakładów na inwestycje.

„Poza tym segmentem nie planujemy żadnych istotnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną, czy magazynową, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku, czy dwa lata temu. Planujemy wartość inwestycji tzw. odtworzenionych o wartości zbliżonej do naszej rocznej amortyzacji, czyli 50-50-kilku milionów złotych” – powiedział Dzik.

Spółka podała w prezentacji, że segment marek własnych osiągnął 41,3 mln zł przychodów w III kw. (wzrost o 11% r/r), zaś w I-III kw. 123 mln zł (wzrost o 10% r/r). Całkowity wolumen sprzedanych opakowań wyniósł 31,2 mln szt. w I-III kw. 2020 (29,5 mln szt. w I- III kw. 2019).

Neuca planuje dalszy dynamiczny rozwój segmentu produktów własnych.

„Tych produktów w portfelu jest kilkaset. Cały czas planujemy rozwój tego portfela. Myślimy o rozwoju produktów brandowych – to są dużo trudniejsze przypadki do rejestracji, do prowadzenia, za to są ciekawym asortymentem zarówno dla naszych klientów, jak i dla pacjentów. Stąd ten rozwój będzie dynamiczny w 2021 r. planujemy znaczący rozwój naszego portfela o bardzo ciekawe produkty” – powiedział prezes Piotr Sucharski.

W segmencie biznesów pacjenckich w III kw. Neuca zrealizowała przychody z obszaru przychodni, badań klinicznych oraz telemedycyny na poziomie 49,2 mln zł (wzrost o 27,1% r/r), zaś w I -III kw. przychody te wyniosły 130,1 mln zł, (wzrost o 14% r/r). Przychody z badań klinicznych i telemedycznych wzrosły w I-III kw. o 29% r/r do 49,4 mln zł. W samym III kw. wyniosły 20,2 mln zł (wzrost o 60% r/r)

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 124 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 93,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 853,68 mln zł w porównaniu z 6 128,97 mln zł rok wcześniej.

Po wynikach za I-III kw. prezes Neuki podtrzymał politykę dywidendową.

„Nie zmienia się nasza strategia dywidendowa. Zakładam, że utrzymamy tę strategię jeszcze w 2021 roku, czyli dywidenda wzrośnie w przedziale 10 do 15% na akcję w kolejnym i następnych latach”- powiedział Sucharski.

Neuca realizuje obecnie skup akcji własnych w ramach programu zakładającego skup do 150 tys. akcji po cenie 600 zł za sztukę.

„Na dziś parametry skupu, którymi jesteśmy ograniczeni to 150 tys. akcji i cena zakupu jednej 600 zł. Biorąc pod uwagę poziom skupu, który zrealizowaliśmy w tym roku, mamy jeszcze do skupienia w ramach obecnego programu powyżej 100 tys. akcji po cenie 600 zł. Gdyby się okazało, że te parametry będą blokadą do tego, żebyśmy ten skup realizowali, to musimy oczywiście poczekać na kolejne uchwały walnego w przyszłym roku” – powiedział zapytany, czy w planach jest kolejny skup akcji.

Grupa Neuca jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Łączny udział spółek z grupy Neuca w krajowym rynku hurtu aptecznego na koniec 2019 r. wyniósł 29,2%.

(ISBnews)