PBKM miał 0,8 mln zł straty netto, 4,8 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2020 r.

Polski Bank Komórek Macierzystych odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 5,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EBITDA wyniosła 4,8 mln zł wobec 8,02 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,12 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 48,29 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 3,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 12,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 151,11 mln zł w porównaniu z 138,67 mln zł rok wcześniej.

„W ciągu 9 miesięcy 2020 roku grupa osiągnęła skorygowaną EBITDA na poziomie 22 487 tys. zł (wzrost o 2% względem skorygowanego wyniku analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego w segmencie B2C i w segmencie B2B na poziomie 138 267 tys. zł, czyli o 10% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W okresie 9 miesięcy 2020 roku sprzedaż w segmencie B2C stanowiła około 88% sprzedaży grupy. […] Grupa generuje również przychody z usług medycznych związanych z wytwarzaniem produktów leczniczych na bazie komórek macierzystych, które w obecnym okresie wyniosły 5 105 tys. zł i były niższe o 40% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowanie niższych przychodów w ciągu 9 miesięcy 2020 roku związane jest przede wszystkim z mniejszą liczbą zamówień wynikającą z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 oraz znacznych ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych” – czytamy w raporcie.

„Niższy poziom marży w omawianym okresie względem analogicznego okresu roku ubiegłego jest pochodną kilku czynników. Najistotniejszy czynnik związany jest z niższym niż zakładano poziomem sprzedaży w wielu krajach przy jednoczesnym wzroście kosztów wynikających z powiększenia struktur dotychczasowych spółek w grupie jak również tych, które dołączyły do grupy w omawianym okresie 2019 roku. Zdaniem Emitenta, wpływ na osiągnięcie niższych niż zakładano przychodów ma przede wszystkim aktualna sytuacja rynkowa związana z wprowadzonym w Polsce oraz wielu krajach świata stanem pandemii wynikającym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Wprowadzenie lockdown oraz zamknięcie znaczącej części dotychczasowych kanałów sprzedażowych spowodowało, iż w niektórych spółkach liczba nowo zawieranych umów była nawet o 50% niższa niż w analogicznych miesiącach roku ubiegłego. Całej sytuacji nie pomaga dalsza negatywna percepcja branży na kilku istotnych rynkach wynikająca z będącego w stanie upadłości dawnego europejskiego lidera – spółki Cryo-Save AG (z siedzibą w Szwajcarii)” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 0,26 mln zł wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)