Pozytywne zmiany w programie lekowym dla pacjentów z astmą ciężką

Od 1 listopada w programie lekowym następują pozytywne zmiany dla pacjentów z astmą ciężką. Dzięki nim będzie możliwe wydawanie leków biologicznych na 3 miesiące do samodzielnego podania w domu (wizyta w ośrodku co 4 miesiące).

Dotychczas program lekowy zmuszał pacjentów z astmą ciężką do częstych wizyt w szpitalach. W zależności od podawanego leku (mepolizumab, omalizumab, benralizumab), nawet co 2 tygodnie lub raz na miesiąc. Było to wyjątkowo kłopotliwe, ponieważ w Polsce znajduje się jedynie 50 wyspecjalizowanych w astmie ciężkiej ośrodków, często oddalonych od miejsca zamieszkania pacjenta. Niejednokrotnie oznaczało to przeznaczenie całego dnia na wizytę w szpitalu.

Podawanie leku w domu nie było możliwe, mimo zezwalających na to zapisów w Charakterystyce Produktu Leczniczego leków, zarówno Nucali, Xolair jak i Fasenry, gdyż było to niezgodne z programem lekowym.

Od początku marca wizyty pacjentów w ośrodkach zdrowia wiązały się z jeszcze większym dyskomfortem i obawami z uwagi na pandemię. W połowie marca Minister Zdrowia wydał komunikat umożliwiający wydawanie leków do domu we wszystkich programach lekowych na podstawie decyzji lekarza prowadzącego. Jednakże w przypadku astmy ciężkiej niewiele ośrodków skorzystało z tej możliwości, ponieważ czekano na trwałe zmiany w programie lekowym, które zapewniłyby ciągłość takiej terapii także po pandemii oraz dawałyby spójne i jednoznaczne wytyczne, w jaki sposób przeprowadzać takie leczenie.
Umożliwienie pacjentom samodzielnego podawania leku w domu jest teraz szczególnie istotne w kontekście bezpieczeństwa osób w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na astmę ciężką. Przyczyni się również do zachowania ciągłości terapii.

Dzięki zmianie w programie lekowym podczas wizyty w szpitalu lekarz wraz z pacjentem mogą zadecydować o rozpoczęciu wydawania leku do domu. Nowo zakwalifikowany pacjent będzie miał podany lek min. 4 razy w ośrodku, przejdzie on również szkolenie z zakresu jego samodzielnego podawania. Podanie leku w domu będzie się odbywać przy użyciu jedynego na rynku wstrzykiwacza/autoinjectora (Nucala). Pacjent otrzyma następnie 3 kolejne ampułki leku przeznaczone do podania w domu. Kolejną wizytę w szpitalu odbędzie dopiero po 4 miesiącach.

Możliwość samodzielnego podawania leku w domu z pewnością ułatwi pacjentom kontynuowanie lub nawet powrót do pracy zawodowej dzięki ograniczeniu częstotliwości wizyt w ośrodku, a także zwiększy ich poczucie niezależności i realnego wpływu na własne zdrowie.

Zmiany w programie lekowym zapewnią mniejsze obciążenie lekarzy tzw. pracą sprawozdawczą w przeliczeniu na pacjenta, dzięki czemu możliwe będzie uwolnienie czasu dla pozostałych pacjentów.

Każdorazowa hospitalizacja pacjenta z astmą ciężką wiązała się dla szpitali z dodatkową wyceną, która w przypadku podania domowego nie będzie uwzględniona.
Równocześnie ze względu na zmianę w programie lekowym szpitale mogą finalnie zyskać więcej czasu na pozostałych pacjentów, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kolejek oczekujących na wizyty.

W obecnej chwili 'odciążenie’ jednostek opieki zdrowotnej jest szczególnie istotne, gdyż są one nastawione w dużej mierze na walkę z pandemią koronawirusa. Należy zauważyć także, że co roku występuje chociażby epidemia grypy, więc takie rozwiązanie na stałe przyczyni się do poprawy sytuacji ośrodków.