Polfa buduje Centrum Badawczo-Rozwojowe

science, chemistry, technology, biology and people concept - young scientists with microscope making test or research in clinical laboratory and taking notes

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało dofinansowanie o łącznej wartości prawie 8 mln zł TZF Polfie. Zostaną one wykorzystane przy budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego (o wartości ponad 78 mln zł) oraz przy modernizacji laboratorium do kontroli i certyfikacji masek chirurgicznych i półmasek ochronnych FFP2 i FFP3.

Dofinansowanie o wartości 6,4 mln zł przyczyni się do zrealizowania budowy i wyposażenie nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) pełniącego funkcję platformy technologicznej leków wymagających specjalnych warunków wytwarzania, tj. o wysokiej klasie toksyczności. W pierwszych latach funkcjonowania CBR będzie dedykowane rozwojowi leków cytostatycznych w formie iniekcji dożylnej dla pacjentów chorych na raka piersi i okrężnicy. W kolejnych latach TZF Polfa zakłada rozwój innych postaci leków i wskazań. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt laboratoria zapewnią szeroki wachlarz usług preformulacyjnych, formulacyjnych i analitycznych.

Projekt będzie realizowany w ramach konkursu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR. Łączna wartość projektu wynosi 78 849 000 zł, a wartość dofinansowania to 6 386 043 zł.

Drugie wsparcie, niemal 1,6 mln zł, TZF Polfa wykorzysta do rozwój infrastruktury badawczej – laboratorium przeznaczonego do kontroli i certyfikacji: półmasek ochronnych FFP2 i FFP3 oraz masek chirurgicznych, stanowiących podstawowe narzędzie ochrony w trakcie trwającej pandemii COVID-19.

Projekt będzie realizowany w ramach konkurs 2/2.1/2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”. Łączna wartość wynosi 2 159 368,77 zł, a kwota dofinansowania to 1 596 458,36 zł.

Polfa Tarchomin jest najstarszym producentem leków w Polsce. Specjalizuje się w produkcji leków, które zapewniają szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod leczenia, zwłaszcza w obszarze leków przeciwbakteryjnych (antybiotyki); leków przeciwcukrzycowych (insuliny); leków działających na ośrodkowy układ nerwowy oraz produktów dermatologicznych. Zakład jest także polskim producentem substancji farmaceutycznych, czyli aktywnych składników do produkcji gotowych form leków.
Portfolio Polfy Tarchomin zawiera około 50 produktów w prawie 120 różnych formach i dawkach.
W ofercie znajdują się: leki wydawane na receptę (tzw. Rx) zarówno refundowane jak i nieobjęte refundacją; leki dostępne bez recepty (tzw. OTC), leki stosowane w lecznictwie zamkniętym (szpitale); suplementy diety oraz wyroby medyczne.
Roczne możliwości produkcyjne zakładu to 65 milionów opakowań leków w formie stałej (tabletki, kapsułki), aerozoli oraz żeli. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych.