Akcjonariusze Mercator Medical chcą sprzedać do 508 tys. akcji w ramach ABB

Akcjonariusze Mercator Medical – Wiesław Żyznowskii, Urszula Żyznowska oraz spółka Anabaza Ltd. rozpoczęli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na nie więcej niż 508 000 akcji spółki, podał Mercator.

„Zgodnie z przekazaną informacją, w dniu 8 grudnia 2020 r. Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (menedżer), działając na zlecenie pani Urszuli Żyznowskiej oraz spółki Anabaza Ltd. (sprzedający) rozpocznie proces ABB na oferowane przez sprzedających do sprzedaży akcje emitenta w następującej liczbie:

– Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr: nie więcej 500 000 akcji,

– pani Urszula Żyznowska: nie więcej niż 8 000 akcji,

tj. ogółem nie więcej niż 508 000 akcji spółki, stanowiących 4,79 % w kapitale zakładowym spółki, uprawniających do 3,45 % w ogólnej liczbie głosów w spółce (akcje sprzedawane)” – czytamy w komunikacie.

Oferta akcji sprzedawanych jest kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora dla każdej osobnej oferty, podano także.

Głównym akcjonariuszem Mercator Medical jest spółka Anabaza Ltd, która posiada 60,12% udziałów w kapitale zakładowym i 71,26% udziałów w ogólnej liczbie głosów. 100% udziałów Anabaza Ltd. należy do Wiesława Żyznowskiego. Łącznie Wiesław Żyznowski posiada bezpośrednio i pośrednio akcje stanowiące ogółem 66,16% w kapitału zakładowego spółki zapewniające ogółem 75,61% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, wynika z informacji na stronie internetowej Mercator Medical.

Gupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)