Prezydent podpisał nowelę dot. możliwości zatrudniania kadr medycznych spoza UE

Prezydent podpisał nowelizację ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, zakładającej umożliwienie zatrudniania lekarzy spoza Unii Europejskiej na uproszczonych zasadach, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów dot. pracowników sektora medycznego do walki z epidemią koronawirusa. Wprowadzone zostały dwa warianty zatrudnienia lekarzy, dentystów, pielęgniarek czy ratowników medycznych spoza Unii Europejskiej. Jeden z nich zakłada zatrudnienie czasowe, na czas epidemii, drugi – możliwość zatrudnienia na stałe (jest to związane z większymi wymogami).

Przepisy upraszczają zasady powrotu do zawodu medycznego osób mających ponad pięcioletnią przerwę w wykonywaniu zawodu. Zamiast przeszkolenia będą one musiały pracować pod nadzorem innej, doświadczonej osoby wykonującej ten zawód.

Nowelizacja zakłada także dostosowania przepisów do stanu spowodowanego epidemią COVID-19.

Zakłada także, że do 31 grudnia 2021 r. wojewoda może powierzyć prowadzenie dyspozytorni medycznej dysponentowi zespołu ratownictwa medycznego, zaś kierownikiem dyspozytorni będzie mógł być ratownik medyczny lub pielęgniarka bez wymogu posiadania 5-letniego doświadczenia zawodowego.

Nowela umożliwia przesunięcie terminu wejścia w życie niektórych działań przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Przewiduje także nowelizację przepisów, dotyczących lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Przepisy dotyczą też możliwości nagrywania rozmów prowadzonych w systemie PSM, zakładają rozszerzenie katalogu danych raportowanych do Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia.

(ISBnews)