Rząd zapowiada: 220 mln zł na psychiatrię dzieci i młodzieży

Przeznaczenie około 120 mln zł na remonty budynków, w których są udzielane świadczenia psychiatrii dziecięcej oraz około 60 mln zł na retaryfikację tych świadczeń, zapowiedzieli w środę (20 stycznia) premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. W sumie nowe wydatki na psychiatrię dziecięcą mają sięgnąć 220 mln zł.

„Od kilku lat inwestujemy w tę dziedzinę medycyny i rozwijamy ją” – podkreślał Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak przypomniał w sierpniu 2019 został wdrożony nowy model opieki w tej dziedzinie. Ma on się głównie opierać na ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom); centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom); szpitale wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III poziom). A nie jak dotychczas – na leczeniu szpitalnym.

„W kwietniu 2020 rozpoczęło działalność 138 ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. W planach finansowania oddziałów wojewódzkich NFZ są środki na 349 miejsc udzielania świadczeń z I poziomu sieci psychiatrii dziecięcej” – podkreślał Morawiecki. – „W 2020 r. zwiększyliśmy łączną liczbę placówek udzielających świadczenia dzieciom i młodzieży z 265 do 562”.

Zostanie także uruchomiony programu profilaktyki uzależnień cyfrowych. W jego ramach powstanie bezpłatna całodobowa infolinia i możliwość komunikowania się przez czat i e-mail.

„Chcemy uruchomić wszystkie możliwe kanały komunikacyjne, żeby wspierać dzieci w tym trudnym czasie i żeby było jak najmniej samobójstw wśród dzieci” – tłumaczył Morawiecki.

Na ten program przeznaczonych zostanie 20 mln zł z tzw. funduszu covidowego.

Minister zdrowia zapowiedział z kolei zmianę taryfikacji świadczeń w zakresie psychiatrii. Przypomniał też, że w psychiatrii dziecięcej na początku tego roku wprowadzono bezlimitowość świadczeń.

„Dokonamy retaryfikacji, zarówno na poziomie szpitalnym, jak i ambulatoryjnym, bez względu na to czy to dotyczy opieki zdrowotnej całodobowej czy dziennej. Zwrócę się do AOTMiT, żeby w ramach budżetu jaki chcemy na to przeznaczyć decyzją premiera – to jest mniej więcej 60 mln zł – dokonać retaryfikacji, która uatrakcyjni finansowo ten produkt, tak żeby jednostki, które są zaangażowane w tej dziedzinie mogły mieć zapewnione bezpieczeństwo finansowe” – powiedział Adam Niedzielski.

Skąd będą pochodzić te pieniądze?

„Jeśli chodzi o kwotę całkowitą, o której wspomnieliśmy czyli 220 mln, to struktura wygląda w ten sposób: ok. 60 mln to będą środki pochodzące z NFZ lub Funduszu Medycznego, w zależności od tego jak będzie wyglądała sytuacja z przekroczeniem limitów i zmianami samego systemu taryfikacji. Ok. 20 mln w ramach programu dofinansowania programów dofinansowania programów profilaktyki uzależnień cyfrowych, to będą środki pochodzące z funduszu covidowego” – wyliczał Niedzielski.

Tylko w latach 2017-2019 blisko dwa tysiące polskich dzieci próbowało się zabić. Obecnie – według szacunków – każdego dnia targa się na swoje życie dwójka lub trójka młodych Polek i Polaków.

O stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce zrobił się ponownie głośno za sprawą poprawek, jakie Senat zaproponował do budżetu na 2021 r. Przypomnijmy, że Senat – nieznaczną większością głosów 52:47 – zdołał przegłosować m.in. poprawkę zmierzającą do przyznania dodatkowych 80 mln zł na system psychiatrii dziecięcej. Przeciwko zagłosowali jednak senatorowie PiS.