Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–Była prezes spółki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ewa Trzepla potwierdziła informacje przekazane wcześniej przez „Rz” – 24 grudnia Agencja Rezerw Materiałowych przekazała WUM nieplanowane szczepionki z terminem szczepienia do 31 grudnia 2020 r. Była to dodatkowa, przedterminowa pula, ponieważ planowe szczepienia personelu w CM WUM miały rozpocząć się 4 stycznia.
–W tym tygodniu ruszają badania nauczycieli w kierunku Covid-19. Zgodnie z obliczeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki wymazy zostaną pobrane od 165 tys. pedagogów i pracowników administracji – to element profilaktyczny przed planowanym powrotem do szkoły po feriach.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zapewne dziś resort zdrowia przedstawi projekt ustawy wprowadzającej Fundusz Kompensacyjny, z którego pochodzić będą wypłaty dla osób dotkniętych potencjalnymi działaniami niepożądanymi szczepień przeciwko Covid-19. Maksymalna rekompensata wynosi 100 tys. zł za odczyn, który spowoduje co najmniej 14-dniowy pobyt w szpitalu. W następnych latach fundusz miałby objąć również obowiązkowe szczepienia dla dzieci.
–Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na interpelację poselską stwierdził, że teleporady stanowiły 26% wśród ogółu konsultacji udzielonych w POZ w październiku, miesiąc wcześniej odsetek ten wyniósł 16%.