WUM powołał komisję, która wyjaśni nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) informuje, że 3 stycznia br. rozpoczęła pracę Komisja do wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o. (CM WUM).

Przewodniczącym Komisji został prof. dr hab. Roman Smolarczyk, a członkami: prof. dr hab. Alicja Wiercińska – Drapało i prof. dr hab. Robert Gałązkowski.

Zadaniem Komisji jest wyjaśnienie zarzucanych WUM nieprawidłowości w procesie przygotowania i prowadzenia szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o. o. poprzez zaszczepienie osób spoza priorytetowej „grupy zero”.

Komisja planuje przeprowadzić rozmowy z: rektorem WUM – prof. Zbigniewem Gaciongiem, prezes Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr n. med. Ewą Trzeplą, z dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Anną Łukasik i innymi pracownikami zaangażowanymi w proces szczepień.

„Są to osoby kluczowe dla wyjaśnienia tej sprawy. Komisja zapozna się z dostępną dokumentacją oraz planami promocji szczepień przez osoby publiczne, które zgodziły się zostać Ambasadorami Akcji. Biorąc pod uwagę rangę problemu Komisja dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą sytuację. O rezultatach swoich prac i wnioskach Komisja natychmiast poinformuje Rektora WUM i opinię publiczną.

Jednocześnie informujemy, że dzisiaj prezes CM WUM dr Ewa Trzepla oddała się do dyspozycji Rady Nadzorczej spółki” – czytamy w komunikacie WUM.