Braster złożył w sądzie propozycje układowe, z wyższą ceną akcji do konwersji

Braster w restrukturyzacji złożył do stołecznego sądu rejonowego, za pośrednictwem nadzorcy sądowego, zaktualizowane propozycje układowe dla wierzycieli, podała spółka. Zaktualizowane propozycje układowe przewidują m.in. podwyższenie ceny akcji, które mają zostać wyemitowane w ramach konwersji wierzytelności – do 1,6 zł za sztukę z wcześniej proponowanych 0,8 zł.

„Zaktualizowane propozycje układowe przewidują m.in. zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A oraz wierzycieli należących do grupy VI w formie pieniężnej rozłożonej na raty, natomiast obligatariusza obligacji serii B w drodze konwersji wierzytelności na akcje spółki oraz zmianę ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach konwersji określonych w propozycjach układowych wierzytelności na akcje z dotychczas proponowanej 0,8 zł na nową wynoszącą 1,6 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

„Łączna liczba nowo ustanowionych akcji przez konwersję wierzytelności wynosi 1 384 871 szt., w tym w ramach konwersji wierzytelności objętych grupą III – 1 250 000 szt., grupą IV – 134 871 szt.” – czytamy w nowych propozycjach układowych.

W październiku 2020 r. Braster złożył do sądu propozycje układowe, które przewidują podział wierzycieli na sześć grup i konwersję wierzytelności czterech z nich na łącznie do 10 477 030 nowych akcji serii P po cenie emisyjnej 0,8 zł za akcję.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Braster Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)