MZ ogłosiło nowe konkursy w Narodowej Strategii Onkologicznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” w 2021 r. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10 letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach – wynika z komunikatu resortu.

„Mając na uwadze trudną sytuację szpitali będącej konsekwencją aktualnej sytuacji epidemicznej związanej z walką z wirusem COVID-19, Minister Zdrowia podjął decyzję o zwiększeniu poziomu dofinansowania zakupu akceleratorów z 8 000 000,00 zł w 2020 r., do wysokości 8 500 000 zł w 2021 r. na 1 aparat. Wzorem roku ubiegłego nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu” – czytamy na stronach MZ.

Minister Zdrowia ogłosił również dwuletni konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” na lata 2021 – 2022. Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych mammografów analogowych i ucyfrowionych na nowe aparaty cyfrowe dedykowane do pracowni stacjonarnych lub mobilnych.

„Ministerstwo Zdrowia inwestuje w sprzęt do diagnostyki raka piersi, mając na uwadze planowane wprowadzenie do końca 2023 r. obowiązku stosowania przez świadczeniodawców mammografów cyfrowych. Przełoży się to na zwiększenie liczby systemów cyfrowych w wykonywaniu badań przesiewowych w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”. Maksymalna kwota dofinansowania to 600 000,00 zł. Wzorem roku ubiegłego nie będzie wymagany finansowy wkład własny szpitala w zakupie sprzętu” – uzasadnia resort.

Termin składania ofert upływa 19 lutego 2021 r.