Szpital Medicover rozpoczął współpracę z Paley European Institute

Szpital Medicover rozpoczął bezpośrednią współpracę z Paley European Institute – europejskim przedstawicielem międzynarodowego instytutu specjalizującego się w leczeniu wrodzonych, rozwojowych i pourazowych schorzeń ortopedycznych. ZespółPaley European Institute w Szpitalu Medicover będzie wykonywał zabiegi mające na celu zachowanie, rekonstrukcję i przywracanie funkcji kończyn oraz stawów.

Paley European Institute (PEI) to europejski oddział amerykańskiego instytutu, który skupia najwyższej rangi ekspertów w dziedzinie leczenia chorób układu ruchu. W lutym br. ortopedzi o światowej renomie, dr Dror Paley i dr David Feldman wraz ze wspierających ich zespołem polskich lekarzy na czele z dr. Jarosławem Michałem Deszczyńskim i dr. Tomaszem Albrewczyńskim, połączyli siły ze Szpitalem Medicover. Pozwoli to na wykonywanie w placówce nowatorskich zabiegów dla małych pacjentów.

„Współpraca ze Szpitalem Medicover pozwoli nam na efektywne wykonywanie zabiegów z zakresu ortopedii dziecięcej, w tym unikalnych na skalę światową zabiegów związanych z deformacjami czy niedorozwojem kończyn” – zapowiada dr n. med. Jarosław Michał Deszczyński, Dyrektor Medyczny Paley European Institute. – „Mowa tu np. o procedurach, takich, jak SUPERHip, SUPERKnee czy SUPERAnkle (SUPER – ang. Systematic Utilitarian Procedure for Extremity Reconstruction), innowacyjnych rozwiązaniach autorstwa doktora Drora Paleya, a także zabiegach wydłużania kończyn z użyciem aparatów zewnętrznych oraz magnetycznych gwoździ śródszpikowych. W wielu przypadkach tego typu operacje są jedyną szansą dla małych pacjentów, by móc samodzielne się poruszać lub uratować ich kończyny”.

Zabiegi świadczone przez Szpital Medicover wspólnie z Paley European Institute będą obejmowały również osoby dorosłe. Zakres usług będzie obejmował m.in. procedury kosmetycznego wydłużania kończyn czy operacje stawów rzekomych i braku zrostu kości. W Szpitalu Medicover polski zespół PEI będzie ponadto wspierał pacjentów w obszarze leczenia złamań i urazów.

„Możliwość współpracy z tak wybitnymi specjalistami, jak światowej sławy ortopedzi, doktorzy Dror Paley i David Feldman czy członkowie polskiego zespołu Paley European Institute, jest zaszczytem i wyróżnieniem dla naszego szpitala” – komentuje Anna Nipanicz-Szałkowska, Dyrektor Szpitala Medicover.

Zabiegi w Szpitalu Medicover wykonywać będą doświadczeni polscy specjaliści z zakresu ortopedii z Paley Institute Europe, którzy na bieżąco służą dzieciom i dorosłym z Polski oraz Europy i Azji oferując wszechstronną, skoordynowaną opiekę zaprojektowaną z myślą o specyficznych potrzebach każdego pacjenta.

Podczas sesji operacyjnych zabiegi w Szpitalu Medicover przeprowadzać będą również doktorzy Dror Paley i David Feldman – światowej sławy ortopedzi, którzy mają na swoim koncie tysiące przeprowadzonych operacji wydłużania kończyn górnych i dolnych u dzieci oraz dorosłych, a także operacji ortopedycznych, w szczególności dzieci i związanych z korekcją deformacji oraz ochroną stawów.

Dr Dror Paley – Założyciel i dyrektor Paley Institute w West Palm Beach na Florydzie, dr Dror Paley jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto. W wieku 30 lat zdobywał doświadczenie i praktykę zawodową w Kurganie pod okiem rosyjskiego prof. Ilizarowa (metoda Ilizarowa). Następnie sam zaczął rozwijać poznane metody. W 1986 roku wprowadził metodę Ilizarowa w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, gdzie wykonał już ponad 20 000 zabiegów związanych z wydłużaniem kończyn i korekcją deformacji. Przez 14 lat wykładał ortopedię i ortopedię dziecięcą na University of Maryland, gdzie był również szefem ortopedii dziecięcej (1987-2001). W latach 2001-2009 był dyrektorem Rubin Institute for Advanced Orthopaedics (RIAO) oraz International Center for Limb Lengthening (ICLL) w Sinai Hospital of Baltimore. Jego książka, „Principles of Deformity Correction”, ustanowiła nowy standard w zakresie rozumienia i leczenia deformacji kończyn.

Dr David Feldman – Dyrektor Centrum Deformacji Kręgosłupa i Centrum Bólu Biodra (ang. Spine Deformity Center and Hip Pain Center) w Paley Institute, absolwent Albert Einstein School of Medicine w Nowym Jorku. Doświadczenie z zakresu chirurgii ogólnej zdobywał w NYU Langone Medical Center oraz w Szpitalu dla Dzieci Chorych w Toronto. Był szefem chirurgii ortopedycznej dla dzieci oraz profesorem chirurgii ortopedycznej i pediatrii w NYU Langone Medical Center/NYU Hospital for Joint Diseases w Nowym Jorku. Uznany specjalista w zakresie chirurgii ortopedycznej dzieci oraz dorosłych. Zajmuje się głównie chirurgią kręgosłupa oraz leczeniem: skolioz, artrogrypozy bioder i kolan, mózgowego porażenia dziecięcego, deformacji towarzyszących zespołom wrodzonym i wydłużaniem kończyn.

Dr n. med. Jarosław Michał Deszczyński – Dyrektor Medyczny Paley European Institute, ortopeda specjalizujący się w leczeniu deformacji narządu ruchu, wydłużania kończyn, leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej i endoprotezoplastyki stawów. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku lekarskim oraz studiów podyplomowych z Metodologii Badań Klinicznych WUM. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską dotyczącą wysokiej osteotomii kości piszczelowej. Ukończył staż w Paley Institute z Ortopedii Dziecięcej i Deformacji Narządu Ruchu w West Palm Beach na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.

Dr Tomasz Albrewczyński – lekarz zajmujący się deformacjami narządu ruchu, wydłużaniem kończyn, ortopedią dziecięcą i rekonstrukcją stawów. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie ortopedyczne zdobywał w Katedrze i Klinice II Wydziału Lekarskiego WUM. Następnie odbył staż w Paley Institute w West Palm Beach na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.

Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi z zakresu opieki zdrowotnej oraz diagnostycznej od 1995 r. Medicover posiada centra medyczne, szpitale, specjalistyczne placówki opiekuńcze i laboratoria. Firma najszerszą działalność realizuje w Polsce
i w Niemczech. Od 2009 roku Medicover Polska dysponuje prywatnym, wielospecjalistycznym szpitalem w warszawskiej dzielnicy Wilanów. W ramach placówki działa 9 specjalistycznych oddziałów zapewniających 175 łóżek (w tym w ramach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej), na których zatrudnionych jest ok. 350 lekarzy i 290 pielęgniarek.

Paley European Institute jest filią amerykańskiego Instytutu utworzonego przez dr. Drora Paley`a – światowej sławy eksperta z zakresu ortopedii dziecięcej. Specjalizuje się w leczeniu wrodzonych, rozwojowych i pourazowych schorzeń ortopedycznych, w szczególności niedorozwoju kończyn, zniekształceń i braku kości, artrogrypozy oraz deformacji kręgosłupa.