Biomed-Lublin miał 4,44 mln zł zysku netto, 11,8 mln zł EBITDA w 2020 r.

Biomed-Lublin odnotował 4,44 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,93 mln zł wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży sięgnęły 40,16 mln zł w 2020 r. wobec 39,11 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto spółki wzrósł o 79% w 2020 r. i był to najlepszy wynik od 2008 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 40,2 mln zł (wzrost 2,7% r/r), natomiast EBITDA ukształtowała się na poziomie 11,8 mln zł (wzrost 1,8% r/r). Marżowość produktów utrzymała się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego, podała spółka.

W minionym roku Biomed-Lublin sukcesywnie realizował strategię i rozpoczął realizację projektów strategicznych mi.in. związanych z rozbudową infrastruktury B+R, co umożliwi efektywne wykorzystanie potencjału strategicznych produktów spółki w kolejnych latach, podkreślono w komunikacie.

„Miniony rok, mimo że upłynął w bezprecedensowym okresie pandemii, oceniam pozytywnie. Osiągnięte wyniki świadczą o tym, że spółka stabilnie rośnie i jest gotowa na dynamiczny rozwój. Obrany model biznesowy, którego jednym z filarów jest posiadanie własnych technologii do wytwarzania substancji czynnych do produkcji naszych leków oraz sukcesywnie rozbudowywany portfel zamówień przynoszą wymierne korzyści. Spółka nie tylko poprawiła wyniki finansowe, ale i skutecznie realizowała strategię, budując fundamenty do dalszego zwiększania swojej wartości. W ubiegłym roku Biomed Lublin pozyskał dotację na realizację inwestycji Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym będą rozwijane jej sztandarowe produkty lecznicze: Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10 oraz Onko BCG. Inwestycja zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Biomedu. Obecnie spółka wykorzystuje moce produkcyjne dla Onko BCG w 100%. To produkt deficytowy i poszukiwany w skali globalnej. A nowych przypadków raka pęcherza moczowego z roku na rok niestety przybywa. Dlatego w bieżącym roku rozpoczynamy działania związane z przedsięwzięciem, którego celem jest budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG. Spółka jest też jedynym w Polsce i jednym z nielicznych producentów szczepionki przeciwgruźliczej BCG na świecie” – powiedział p.o. prezesa Piotr Fic, cytowany w komunikacie.

W 2020 r. Biomed Lublin, we współpracy z niemieckim partnerem strategicznym Apogepha Arzneimittel GmbH, zainicjował proces rejestracyjny produktu leczniczego Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii. Spółka podpisała również umowę z firmą Valentis w sprawie rejestracji i dystrybucji produktu Onko BCG na rynku tureckim. W obszarze produktu Distreptaza w 2020 r. rozpoczęto procesy rejestracyjne w: Nigerii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, Rumunii, Słowacji, Malezji, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Czechach. Wiele z nich realizowanych jest przy współpracy z długoletnim partnerem biznesowym Alpen Pharma AG, podano również.

„W bieżącym roku chcemy kontynuować zainicjowane projekty związane z realizacją strategii. Naszym celem jest rozwój naszych unikalnych produktów oraz dalsza ekspansja geograficzna. Zaprezentowane wyniki finansowe są argumentem, że Biomed nie tylko sprostał wymagającym warunkom rynkowym potęgowanym skutkami pandemii, ale potrafi skutecznie rosnąć w zmiennych i niepewnych warunkach otoczenia biznesowego” – podsumował Fic.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)