Celon Pharma otrzymał dofinansowanie od NCBR wysokości 22,2 mln zł

Celon Pharma podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego, kwotą 22,2 mln zł, podała spółka.

„Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,3 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Projekt „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)” został przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)