KE zapowiada przedstawienie strategii dot. leczenia COVID-19 w połowie kwietnia

Komisja Europejska wzywa do zsynchronizowania działań państw Unii Europejskiej w walce z COVID-19. Zapowiada też przygotowanie wspólnej unijnej strategii dotyczącej leczenia COVID-19 w połowie kwietnia.

„Przy znoszeniu ograniczeń musimy wyciągnąć wnioski z 2020 r. i unikać szkodliwych i kosztownych cykli otwierania i zamykania” – powiedział wiceprzewodniczący Komisji Margaritis Schinas, cytowany w komunikacie.

Komisja poinformowała dzisiaj, że wspólna unijna strategia dotycząca leczenia COVID-19 jest planowana na połowę kwietnia.

„Będzie miała na celu przyspieszenie badań naukowych i produkcji, aby zapewnić szybki dostęp do terapii. Aby umożliwić szybkie dostawy na dużą skalę w czasie pandemii, wprowadzone zostaną bardziej elastyczne środki regulacyjne dotyczące leków, takie jak ułatwienia w zakresie etykietowania” – czytamy w komunikacie.

Komisja zaleciła też wprowadzenie przez państwa członkowskie monitoringu ścieków w celu wykrywania i badania poziomów wirusa wywołującego COVID-19 i jego wariantów, a także udostępnianie tych danych organom ds. zdrowia w celu wczesnego wykrywania obecności wirusa.

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) ma opublikować wkrótce wytyczne techniczne dotyczące testów w kierunku COVID-19 do samodzielnego wykonania, tym szczegółowe informacje na temat ich dostępności, skuteczności klinicznej w porównaniu ze wzorcowymi testami RT-PCR, ich skutków dla sprawozdawczości i nadzoru epidemiologicznego oraz warunków, w których powinny być stosowane. Komisja zaznaczyła, że testy te zaczynają wchodzić na rynek.

Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego o opracowanie, we współpracy z branżą turystyczną i hotelarsko-gastronomiczną i państwami członkowskimi, dobrowolnej pieczęci sanitarnej, z której będą korzystać te placówki. Wynik tych prac będzie dostępny do lata.

KE zapowiedziała też wprowadzenie zielonych zaświadczeń cyfrowych dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, posiadających negatywny wynik testu, a także tych, którzy COVID-19 przechorowali. Zaświadczenia ze specjalnym kodem QR byłyby bezpłatne, dostępne w wersji cyfrowej lub papierowej.

„Państwa członkowskie powinny przyspieszyć programy szczepień, zapewnić, aby tymczasowe ograniczenia były proporcjonalne i niedyskryminujące, wyznaczyć punkty kontaktowe w celu współpracy w zakresie nadzoru nad ściekami i sprawozdawczości z podejmowanych działań oraz rozpocząć techniczne wdrażanie zielonych zaświadczeń cyfrowych” – czytamy także.

(ISBnews)