KE chce wprowadzenia certyfikatów, potwierdzających szczepienia przeciw COVID-19

Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie systemu certyfikatów dla osób zaszczepionych przeciw COVID-19, posiadających negatywny wynik testu, a także tych, którzy COVID-19 przechorowali, poinformowała Komisja. Zaświadczenia ze specjalnym kodem QR byłyby bezpłatne, dostępne w wersji cyfrowej lub papierowej.

Maksymalny termin ich ważności nie mógłby przekroczyć 180 dni.

„Zielone zaświadczenie cyfrowe to praktyczny przejaw europejskiego podejścia, które ma zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin bezpieczne podróże tego lata, przy jak najmniejszych ograniczeniach. Zielone zaświadczenie cyfrowe nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się i nie będzie prowadzić do żadnej dyskryminacji. Wspólne unijne podejście pomoże nam […] stopniowo przywracać swobodny przepływ w UE i uniknąć podziałów” – powiedział komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders, cytowany w komunikacie.

Cyfrowy zielony certyfikat miałby służyć jako dowód szczepień, testów lub wyzdrowienia. Jego posiadacz mógłby zostać zwolniony np. z testów czy obowiązkowej kwarantanny. W dokumencie znalazłyby takie informacje, jak imię i nazwisko, data urodzenia, data wydania, informacje na temat szczepionki/wyniku testu/powrotu do zdrowia oraz unikalny identyfikator (kod QR).

Zielone zaświadczenia cyfrowe byłyby uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE, a Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria będą miały możliwość ich wprowadzenia. Komisja zakłada, że byłyby wydawane obywatelom UE i członkom ich rodzin, niezależnie od ich obywatelstwa, a także obywatelom państw trzecich, którzy mieszkają w UE, oraz odwiedzającym, którzy mają prawo podróżować do innych państw członkowskich.

Zielone zaświadczenie cyfrowe miałyby obejmować trzy rodzaje zaświadczeń: zaświadczenia o odbytym szczepieniu, zaświadczenia o wyniku testu (test NAAT/RT-PCR lub szybki test antygenowy) oraz zaświadczenia dla osób, które wróciły do zdrowia po przebyciu COVID-19.

Jak wynika z deklaracji Komisji zaświadczenia byłyby wydawane w formie cyfrowej lub papierowej z kodem QR, a także podpisem cyfrowym potwierdzającym, że zaświadczenie jest autentyczne. Miałyby być dostępne bezpłatnie w języku urzędowym państwa Unii Europejskiej, wydającego zaświadczenie oraz w języku angielskim.

Komisja zapowiedziała wsparcie dla państw członkowskich w pracach nad stworzeniem oprogramowania, weryfikującego podpisy na tych zaświadczeniach.

Okres ważności certyfikatów – jak zaznaczono w komunikacie – zależy od dowodów naukowych i zostanie określony przez weryfikatorów zgodnie z ich przepisami krajowymi. Maksymalny okres ważności wynosiłby 180 dni.

System zielonych certyfikatów miałby zostać zawieszony po ogłoszeniu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) zakończenia międzynarodowego stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego przez COVID-19. Jeżeli WHO ogłosiłaby nowy międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego spowodowany przez COVID-19, jego wariant lub podobną chorobę zakaźną, system mógłby zostać reaktywowany.

Aby proponowane przepisy mogły wejść w życie przed wakacjami, musiałyby zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę i wdrożone przez państwa członkowskie.

(ISBnews)