Mabion otrzymał od 3 akcjonariuszy deklaracje złożenia zapisów na akcje serii U

Mabion otrzymał od swoich trzech znaczących akcjonariuszy – Glatton, Twiti Investments Limited oraz Polfarmeksu nieodwołalne i bezwarunkowe deklaracje udziału w procesie budowania księgi popytu oraz złożenia zapisów na akcje serii U, podała spółka.

Według szczegółowych informacji od akcjonariuszy, które otrzymał Mabion, Glatton zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji wyłącznie w drodze jej potrącenia z całością lub częścią wierzytelności Glatton w łącznej wysokości 5 mln zł z tytułu umowy pożyczki zawartej z Mabionem w sierpniu 2020 r.

Twiti Investments Limited zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji w drodze jej potrącenia z całością lub częścią wierzytelności w łącznej wysokości 11,2 mln zł z tytułu umów pożyczek zawartych z Mabionem 12 sierpnia 2020 r. oraz 5 lutego 2021 r. oraz gotówką w kwocie 5 mln zł.

Z kolei Polfarmex zadeklarował opłacenie ceny emisyjnej za akcje nowej emisji gotówką w kwocie 1,98 mln zł.

Jak wskazano, zapisy na akcje w ramach subskrypcji mają zostać złożone przez akcjonariuszy po zakończeniu prowadzonego przez Mabion procesu budowania księgi popytu, po cenie emisyjnej ustalonej na zasadach wynikających z uchwały emisyjnej.

Twiti Investments Limited ma 17,33% udziałów w kapitale (19,44% w głosach na WZA), do Glatton należy 7,33% udziałów w kapitale (6,58% w głosach), a do Polfarmeksu 10,47% udziałów w kapitale (12,55% w głosach), wynika z informacji na stronie internetowej spółki.

Na początku marca Mabion zawarł z mBankiem warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces budowania księgi popytu – w trybie przyspieszonym – w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 2 430 554 akcji nowej emisji serii U. Wówczas spółka podała, iż przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii U zostaną zawarte przez inwestorów do 12 marca 2021 r.

Oferta akcji nowej emisji prowadzona jest na warunkach określonych w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 23 lutego 2021 r. oraz w uchwale zarządu z 3 marca 2021 r.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)