OncoArendi miało 64,27 mln zł zysku netto, 73,7 mln zł zysku EBIT w 2020 r.

OncoArendi odnotowało 64,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 73,7 mln zł wobec 4,83 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,91 mln zł w 2020 r. wobec 2,01 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2020 był dla OncoArendi również rokiem pełnym wyzwań. Szerząca się pandemia skutkowała spowolnieniem w naszych działaniach i powodowała pewne opóźnienia w realizacji programów. W tym trudnym okresie koncentrowaliśmy się na kluczowych badaniach i analizach wyników ukończonej I fazy badań klinicznych dla OATD-01, dzięki którym ostatecznie udało nam się wynegocjować niezwykle korzystne warunki umowy partneringowej z Galapagos” – napisał prezes Marcin Szumowski w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że jeśli rezultaty osiągane w badaniach klinicznych związku GLPG4716 (do niedawna OATD-01) będą pomyślne, to spółka spodziewa się znaczącego strumienia przychodów w ciągu najbliższych kilku lat.

„Pierwszych płatności możemy oczekiwać już w horyzoncie nadchodzącego roku. Ich wartość będzie rosła proporcjonalnie z postępami GLPG4716 w dalszym rozwoju klinicznym. Galapagos poinformował, iż planuje przeprowadzenie dużego badania klinicznego fazy IIb z udziałem co najmniej 200 pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF). To bardzo dobra wiadomość, ponieważ badanie na tak dużej grupie pozwoli lepiej przygotować się do kolejnego, ostatniego etapu rozwoju klinicznego leku, przed wprowadzeniem go na rynek. W wypadku dopuszczenia leku na rynek, przy założonym poziomie sprzedaży porównywalnej do dwóch leków obecnie stosowanych w włóknieniu płuc (Ofev i Esbriet), OncoArendi będzie mogło liczyć na przychody z tytułu royalties rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie. Warto także dodać, że każda cząsteczka objęta umową, o innym profilu niż OATD-01, może wygenerować kolejny strumień płatności z tytułu osiągania kamieni milowych w rozwoju klinicznym, o analogicznej wartości do GLPG4716 oraz zwiększyć poziom sprzedaży” – dodał prezes.

Według niego, przychód z umowy z Galapagos wyniósł prawie 123 mln zł, czyli ponad 40% wszystkich pozyskanych łącznie środków na rozwój spółki.

„Środki z komercjalizacji wypracowanych przez spółkę WNiP, będą zatem stanowić podstawowe źródło finansowania dalszego rozwoju OncoArendi. Po raz pierwszy w naszej historii możemy pochwalić się zyskiem w wysokości 64 mln zł” – napisał prezes.

Cele spółki na najbliższe lata to:

1) stabilny, wieloletni strumień finansowania badań dzięki największemu kontraktowi w historii polskiej biotechnologii – umowie partneringowej z Galapagos NV;

2) postępy prac B+R w naszym obecnym pipeline, tworzące atrakcyjny zrównoważony portfel projektów (5-6), z których najbardziej zaawansowany lek w immunoterapii przeciwnowotworowej, OATD-02, powinien trafić do pacjentów już w niespełna rok;

3) dynamiczny rozwój przełomowej platformy odkrywania małych cząsteczek celujących w mRNA. Ta technologia przyszłości będzie kluczem do wyleczenia wielu śmiertelnych chorób, podał także Szumowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 64,24 mln zł wobec 4,22 mln zł straty rok wcześniej.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)