Genomtec podpisała umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED

Genomtec podpisała umowę z Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED – placówką wielospecjalistycznego lecznictwa otwartego. Przedmiotem umowy jest dostarczenie produktów i usług Genomtec, w celu rozpoczęcia badań laboratoryjnych w zakresie diagnostyki genetycznej woparciu o technikę RT-LAMP i wykonywania testów na SARS-CoV-2 dla pacjentów DCM DOLMED z wykorzystaniem Genomtec® SARS-CoV-2 EvaGreen® RT-LAMP CE-IVD Duo-Kit (RT-LAMP Duo Kit).

Z uwagi na bliską współpracę obu podmiotów, DOLMED stanie się referencyjnym laboratorium dla produktów oferowanych przez Genomtec – podkreślają spółki w komunikacie.

„To milowy krok,jeśli chodzi o dywersyfikację naszej działalności oraz propagowanie w Polsce testów genetycznych w technologii izotermalnej LAMP. Otwarcie, wspólnie z DCM DOLMED, pierwszego laboratorium referencyjnego stosującego nasze produkty jest kluczowe z uwagi na aktualny etap rozwoju Genomtec i potwierdza możliwość szerokiego komercyjnego wykorzystania dopuszczonych obecnie do diagnostyki zestawów testowych. Bardzo się cieszę, że pacjenci DCM DOLMED będą mogli skorzystać z najnowszej technologii badań genetycznych RT-LAMP i że nasz partner dostrzega jej przewagę w zwiększeniu przepustowości laboratorium bez wpływu na jakość wyników badań” – powiedział cytowany w komuniakcie Miron Tokarski, współzałożyciel i prezes Genomtec.

Zgodnie z warunkami umowy obok dostaw zestawów dwugenowych testów Genomtec RT-LAMP Duo Kit, wsparcie ze strony Genomtec obejmuje wybór i dzierżawę wyposażenia do laboratorium oraz stworzenie procesów diagnostycznych wspomagających jego pracę.

Współpraca zakłada również wspólną promocję innowacyjnej technologii LAMP.

Laboratorium referencyjne zlokalizowane jest w Dolnośląskim Centrum Medycznym przy ulicy Legnickiej 40 we Wrocławiu.

„Oferta usług dostępnych w DCM DOLMED jest systematycznie poszerzana i udoskonalana. Rozpoczęcie wspólnego projektu z Genomtec świetnie wpisuje się w naszą strategię. Chcemy zapewnić naszym pacjentom możliwie najszerszą i najbardziej profesjonalną opiekę medyczną. Rozwój diagnostyki laboratoryjnej jest odpowiedzią na oczekiwania pacjentów, którzy chcą szybkich, wiarygodnych i dostępnych cenowo testów na SARS-CoV-2, szczególnie w rozpoczynającym się już wkrótce sezonie wakacyjnym” – powiedział Marcin Lerner, wiceprezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Medycznego.

Genomtec przeprowadził analizę bioinformatyczną (in-silico) oraz tzw. „analizę laboratorium mokrego” dla zestawu diagnostycznego Genomtec RT-LAMP Duo Kit, które w pełni potwierdzają jego efektywność w rozpoznawaniu dotychczas zidentyfikowanych wariantów SARS-CoV-2, w tym bretońskiego, który posiada zdolność braku identyfikacji w analizie testem RT-PCR z próbek z wymazów. Ponadto test wykrywa nowo zidentyfikowane warianty określane jako nigeryjski, filipiński, kalifornijski i indyjski. Flagowym rozwiązaniem Genomtec jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID, działający woparciu o układ mikroprzepływowy oraz autorską, opatentowaną technologię SNAAT®. System diagnostyczny pozwala na przeprowadzenie jednocześnie kilkutestów z jednej próbki, między innymi w kierunku określenia przyczyny infekcji dróg oddechowych czy chorób przenoszonych drogą płciową, i to nawet w 15 minut. Genomtec ID będzie przeznaczony do diagnostyki w miejscu kontaktu z pacjentem, np. gabinetach lekarskich, oddziale ratunkowym, a nawet aptece.