Krakowski Szpital na Klinach uruchamia program badań „Twoje Zdrowie po COVID-19”

Już ponad 2,5 miliona Polaków przeszło infekcję COVID-19. Duża część z nich doświadcza utrzymujących się powikłań, często bardzo poważnych. Mimo wyszczególnionej grupy
o zwiększonym ryzyku, powikłania, mniej lub bardziej poważne, mogą spotkać absolutnie każdego. Z myślą o pacjentach, krakowski Szpital na Klinach przygotował program kompleksowego badania stanu zdrowia ozdrowieńców, opierającego się na celowanej diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej.

Badania na całym świecie dowodzą, że przebycie koronawirusa może mieć negatywny wpływ na układ nerwowy, układ oddechowy, układ krążenia czy układ wydalniczy, a także na ogólne samopoczucie i zdrowie psychiczne. Niezależnie od tego, czy choroba przebiegała łagodnie, czy też objawiła się silnymi dolegliwościami, to prawdopodobnie jedna na dwadzieścia osób doświadczy tzw. zespołu długiego COVID-u. Ma on długą listę symptomów, jednak najczęściej pacjenci wymieniają zmęczenie, uczucie duszności, utrzymujący się kaszel, bóle stawów, zawroty głowy, kołatanie serca, problemy żołądkowo-jelitowe czy objawy neurologiczne, takie jak zmiany poznawcze lub „mgła mózgowa”, parestezje i dysautonomia.

W celu zbadania, kto jest najbardziej narażony na skutki powikłań, brytyjscy naukowcy przeanalizowali dane z aplikacji COVID Symptom Study, mającej cztery miliony użytkowników w Wielkiej Brytanii. Wyniki wyraźnie wskazały, że długi COVID najbardziej grozi osobom starszym, kobietom, a także osobom ozdrowiałym, które w pierwszym tygodniu choroby doświadczyli pięciu lub więcej typowych dla tego wirusa objawów. Natomiast z badania, opublikowanego w Journal of the American Medical Association wynika, że przy zbadaniu 143 pacjentów, opuszczających po chorobie szpital w Rzymie, aż 87% z nich miało co najmniej jeden objaw utrzymujący się nawet do dwóch miesięcy po zakończeniu hospitalizacji.

Z tych względów, krakowski Szpital na Klinach przygotował programu „Twoje Zdrowie po COVID-19”, którego głównym celem jest określenie parametrów funkcjonowania najbardziej narażonych układów i narządów oraz ewentualnego ich uszkodzenia przez SARS-CoV-2, jak i zarekomendowanie podjęcia niezbędnych działań zapobiegawczych, czy nawet leczenia.

„Przejście zakażenia koronawirusem nie powinno uśpić czujności pacjenta, ponieważ jak wiemy COVID-19 jest chorobą wieloukładową i wielonarządową. Dlatego tak ważne jest poddanie się gruntownemu badaniu po przebytej chorobie, które umożliwia nie tylko analizę stanu zdrowia ozdrowieńców ale również pozwala na identyfikację i diagnostykę ewentualnych powikłań zakażenia koronawirusem. Współcześnie coraz częściej mówi się o holistycznym podejściu do zdrowia, w którym zwraca się uwagę na leczenie nie jedenego narządu czy choroby, ale całego organizmu. Dlatego też Program Oceny Stanu Zdrowia po COVID-19 został opracowany w taki sposób aby poddać kontroli najbardziej narażone narządy i układy, które mogły 'ucierpieć’ w walce z koronawirusem. Taka konstrukcja programu z pewnością pozwala nam lekarzom w razie konieczności wytypować obszary do pogłębienia diagnostyki, jak również wdrożyć odpowiednią profilaktykę lub leczenie” – tłumaczy cytowana w komunikacie prof. Anna Boroń – Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych i jeden z głównych konsultantów medycznych programu w krakowskim Szpitalu na Klinach.

Do kogo skierowany jest program?

„Realizacja programu dedykowana jest osobom, które przebyły infekcję koronawirusem, w szczególności jeśli w dalszym ciągu obserwują u siebie takie objawy, jak zmęczenie, bóle stawowo-mięśniowe, bóle w klatce piersiowej, utrzymujący się kaszel, czy objawy neurologiczne. Aby rozpoznać wczesne i poważne w skutkach powikłania po COVID-19, wykonanie badań zalecane jest już po miesiącu po przechorowaniu. Kompleksowe badania diagnostyczne rekomendowane są także u osób, które przeszły COVID-19 – nawet wtedy, gdy nie odczuwają żadnych dolegliwości. Realizacja programu to forma sprawdzenia w jakiej kondycji jest nasz organizm po chorobie” – przekonuje prof. Jarosław Fedorowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, a także jeden z głównych konsultantów medycznych programu „Twoje Zdrowie po COVID-19”.

Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do programu mogą się rejestrować pod numerem telefonu: +48 785 054 460 lub na adresem mailowym: magdalena.okarmus@neohospital.pl.