Mabion: Wyłączne prawo Mylan do sprzedaży MabionCD20 w UE wygasło

Mabion podpisał z Mylan Ireland Ltd. aneks do umowy z 2016 roku, na mocy którego strony postanowiły o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 na obszarze Unii Europejskiej i krajów bałkańskich, a także prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych, podała spółka.

„Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły, iż Mylan pozostanie niewyłącznym partnerem dystrybucyjnym spółki w zakresie leku MabionCD20 w wybranych krajach na takich obszarach jak m.in. Australia, Nowa Zelandia, Meksyk, Ameryka Środkowa, południowa Afryka, południowo-wschodnia Azja. Jednocześnie postanowiono o wygaśnięciu wyłącznego prawa Mylan do sprzedaży leku MabionCD20 na obszarze Unii Europejskiej i krajów bałkańskich, a także prawa pierwszeństwa do zawarcia umowy komercjalizacji MabionCD20 na obszarze Stanów Zjednoczonych (USA)” – czytamy w komunikacie.

Mabion podał, że zmiana zakresu współpracy z Mylan umożliwi spółce pozyskanie nowego partnera lub partnerów zainteresowanych komercjalizacją leku MabionCD20 na rynku europejskim i amerykańskim oraz nawiązanie współpracy uwzględniającej potencjał leku MabionCD20 i obecne warunki rynkowe.

„Zawarcie aneksu do umowy z 2016 roku jest dla nas bardzo korzystne, ponieważ mając teraz prawa do dystrybucji Mabion CD20 na strategiczne rynki, otwiera nam to możliwość pozyskania inwestora strategicznego w procesie, który zainicjowaliśmy w styczniu tego roku. Takie rozwiązanie ma pozytywne i kluczowe znaczenie dla prowadzonego przez Mabion procesu poszukiwania inwestora strategicznego, ponieważ umożliwia zwiększenie elastyczności oraz przyspieszenie tego procesu jak również wpływa na zwiększenie atrakcyjności Mabionu jako celu inwestycyjnego. Biorąc pod uwagę dynamikę procesów strategicznych oraz komercjalizacyjnych nie wykluczamy, że pozyskanie inwestora strategicznego może nastąpić jeszcze w tym roku. Wraz z doradcą w tym procesie – firmą Rothschild – zidentyfikowaliśmy już podmioty, z którymi chcielibyśmy realizować dalsze etapy procesu. Jednocześnie kontynuacja partnerstwa z Mylan na innych rynkach niż europejski i amerykański potwierdza zdolność Mabion do komercjalizacji CD20 w najbliższych latach” – komentuje Dirk Kreder, prezes spółki Mabion.

Jak zaznaczono, zawarcie aneksu nie wpływa na obecnie prowadzone przez Mabion działania w celu uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do obrotu MabionCD20 od Europejskiej Agencji Leków i ich harmonogram.

„Jednocześnie strony uzgodniły, iż spółka dokona zwrotu na rzecz Mylan części zaliczek w wysokości niższej niż kwota otrzymanych przez spółkę zaliczek wynikających z umowy przed dniem zawarcia aneksu stanowiących zwrotne zaliczki na poczet praw dystrybucyjnych, co stanowi ostateczne rozliczenie wszelkich dotychczasowych płatności pomiędzy stronami” – czytamy dalej.

Wskutek podpisania aneksu spółka uzyskała niezbędną elastyczność w komercjalizacji MabionCD20 na swoich kluczowych rynkach w Europie i obszarze Stanów Zjednoczonych (USA), podsumowano.

W listopadzie 2016 roku Mabion podpisał długoterminową umowę o współpracy z Mylan Ireland, spółką zależną Mylan N.V., która dawała Mylan wyłączne prawa do sprzedaży Mabion CD20 – leku onkologicznego biopodobnego do preparatu MabThera/Rituximab we wszystkich krajach Unii Europejskiej i krajach bałkańskich.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)