Master Pharm miał 0,34 mln zł zysku netto, 10,6 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

Master Pharm odnotował 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 12,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Znaczny spadek wyniku netto był rezultatem z jednej strony zbycia Avet Pharmy i dodatniego wpływu wyniku na sprzedaży tej spółki w 2019 r., a z drugiej ujemnej wyceny aktywów finansowych, posiadanych przez emitenta akcji spółek notowanych na GPW, mającej negatywny wpływ na wynik za 2020 r.” – wyjaśnił prezes Jacek Franasik, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 6,46 mln zł wobec 9,13 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 10,6 mln zł wobec 12,15 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,45 mln zł w 2020 r. wobec 71,22 mln zł rok wcześniej.

„Niższe o 14% r/r przychody grupy związane były przede wszystkim ze zbyciem udziałów spółki zależnej Avet Pharma w 2019 r. i nieuwzględnienia jej danych sprzedażowych w 2020 r., stąd […] dane za te lata nie są porównywalne wprost. Drugim czynnikiem wpływającym na dynamikę sprzedaży grupy, uwidaczniającym się w niższych o 6% r/r jednostkowych przychodach Master Pharm S.A., była sytuacja epidemiczna oraz ograniczenie przez część klientów zamówień usług produkcji kontraktowej” – czytamy w komunikacie.

„Niepewność w warunkach rozwoju pandemii przełożyła się na niższą aktywność zakupową części mniejszych odbiorców w I półroczu, a także ograniczenie zamówień przez naszego największego kontrahenta. Choć w IV kwartale aktywność mniejszych klientów odczuwalnie wzrosła, nie zbilansowała jednak spadków związanych z ograniczeniem zamówień przez głównego odbiorcę. Należy zaznaczyć, iż w całym 2020 r. byliśmy bardzo aktywni w zakresie działań sprzedażowych, pozyskując dla Master Pharm S.A. 14 nowych klientów” – dodał Franasik.

Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju w bieżącym roku obrotowym. W związku z intensyfikacją zamówień od klientów pod koniec 2020 r. oraz w I kwartale br., zarząd oczekuje jej korzystnego przełożenia na sprzedaż w najbliższych okresach. Kontynuuje inwestycje związane z rozbudową mocy produkcyjnych, spodziewając się dalszego rozwoju branży suplementów diety w najbliższych latach.

„Po okresie niepewności i wstrzymywania decyzji zakupowych, w IV kwartale 2020 r. nastąpiła intensyfikacja zamówień od naszych klientów, w szczególności na produkty służące wzmocnieniu odporności. Na skutek złożonych do końca 2020 r. zamówień, nasz zakład w Łodzi, gdzie produkowana jest witamina D, ma wypełniony portfel zamówień do końca III kwartału 2021 r. Jestem przekonany, że krajowy rynek suplementów diety ma bardzo duży potencjał i utrzyma długoterminową tendencję wzrostową” – zakończył prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1,34 mln zł wobec 9,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)