Master Pharm miał wstępnie 0,34 mln zł zysku netto w 2020 r.

Master Pharm miał 0,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku, co oznacza spadek o 97,3% r/r w skali roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży w 2020 r. wyniosły 61,45 mln zł wobec 71,22 mln zł w 2019 r. (spadek o 13,7% r/r). Wynik z działalności operacyjnej grupy wyniósł 6,46 mln zł w 2020 r. wobec 9,13 mln zł rok wcześniej (spadek o 29,2% r/r), podano w komunikacie.

Jak wskazano, spadek przychodów grupy to efekt niższej sprzedaży w I półroczu 2020 r., w którym klienci wstrzymywali się ze składaniem i realizacją zamówień. Z kolei spadek skonsolidowanego zysku operacyjnego był rezultatem rosnących kosztów przy spadku przychodów oraz zauważalnego spadku marży uzyskiwanej na sprzedaży wytwarzanych produktów.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 0,34 mln zł wobec 12,64 mln zł w 2019 r. (spadek o 97,3% r/r).

„Znaczący spadek zysku brutto i netto grupy spowodowany był różnicą w strukturze i wysokości osiągniętego zysku w porównywanych okresach. W grudniu 2019 r. wystąpiło zdarzenie jednorazowe powodujące wzrost wyniku grupy poprzez uwzględnienie wyniku na sprzedaży jednostki zależnej. Natomiast na koniec 2020 r. odnotowano ujemną wycenę aktywów finansowych (posiadanych akcji innych spółek notowanych na GPW) wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, mającą ujemny wpływ na wynik Grupy” – czytamy w raporcie.

Master Pharm podał także, że jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży w 2020 r. były niższe o 6,5% r/r i wyniosły wyniosły 58,52 mln zł. Wynik z działalności operacyjnej wyniósł 4,52 mln zł wobec w 2020 r. i był niższy o 55,2% w skali roku. Jednostkowy wynik netto spadł o 86,1% r/r do 1,34 mln zł w 2020 r.

Spółka zaznaczyła, że wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za 2020 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 71,22 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)