Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita
–W połowie maja ma ruszyć program szczepień przeciwko Covid-19 w przedsiębiorstwach. Od wczoraj trwają szybkie konsultacje z organizacjami pracodawców, a do końca tygodnia ma zostać przygotowany projekt procedur dotyczących organizacji programu. Minimalna grupa chętnych w firmach ma liczyć 500 osób.
–Przyspieszone zostały szczepienia przeciw koronawirusowi dla pięciu grup: dyspozytorów ratownictwa medycznego i centrum powiadamiania, pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Centrum e-Zdrowia, Chmury Krajowej, a także instytucji dostarczających tlen do szpitali. To łącznie ok. 1800 osób.
–Z zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 wynika, że osobom ze zmniejszoną wydolnością oddechową i fizyczną po chorobie Covid-19 przysługuje trwająca od 2 do 6 tygodni rehabilitacja, w trakcie której mogą liczyć na opiekę lekarską, pielęgniarską, a także zabiegi fizjoterapeutyczne i konsultacje psychologiczne. Do programu może skierować lekarz na podstawie wyników RTG klatki piersiowej, EKG, aktualnej morfologii, OB i CRP.

Dziennik Gazeta Prawna
–Z sondy przeprowadzonej przez „DGP” wynika, że dzięki dofinansowanym przez samorządy programom zapłodnienia ustrojowego od 2017 r. urodziło się ok. 2 tys. dzieci, w tym 1012 w Warszawie, 258 w Łodzi czy 304 w Poznaniu. Skuteczność programów wynosi ok. 30%. W akcje włączają się kolejne miasta – o uruchomieniu programu decyduje Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji.
–Zgodnie z obowiązującym od wczoraj rozporządzeniem ministra zdrowia badania kwalifikacyjne do szczepień będą mogli wykonać fizjoterapeuci, farmaceuci i diagności laboratoryjni – po przeszkoleniu, a także studenci V i VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.