PZ Cormay miało 12,67 mln zł straty netto, 7,3 mln zł straty EBIT w 2020 r.

PZ Cormay odnotowało 12,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 40,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,3 mln zł wobec 34,68 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 2,99 mln zł wobec 30,73 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 65,29 mln zł w 2020 r. wobec 68,41 mln zł rok wcześniej.

„O ujemnym wyniku grupy w minionym roku przesądziły wydarzenia jednorazowe, w przeważającej części o niegotówkowym charakterze, jak różnice kursowe, aktualizacje wycen aktywów finansowych czy aktualizacje wartości prac rozwojowych. Oczyszczona, powtarzalna EBITDA w 2020 roku, pomimo spadku przychodów, zwiększyła się o 2 mln zł, znacząco zmniejszając stratę. Kluczowym podkreślenia jest fakt, że po drugim i trzecim kwartale 2020 roku, w których wyniki sprzedaży grupy w porównaniu do analogicznych okresów w roku poprzednim malały, w ostatnim kwartale 2020 roku wyniki zaczęły się dynamicznie polepszać. Sprzedaż grupy wzrosła o 14%, do 21,3 mln zł, a znormalizowana EBITDA grupy zwiększyła się, w porównaniu z IV kw. 2019 roku o 1,3 mln zł, pozwalając na zamknięcie tego okresu z dodatnim wynikiem w wysokości 0,2 mln zł. Ważnym jest też, że zysk netto i EBITDA znormalizowana osiągnięta w 2020 r. przez PZ Cormay S.A. były dodatnie i wyniosły, odpowiednio, 1,28 mln zł i 1,15 mln zł” – napisał prezes Janusz Płocica w liście załączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1,15 mln zł wobec 37,44 mln zł straty rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)