Biomed-Lublin planuje emisję 1 734 798 akcji nowej emisji na rzecz Ipopemy

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek w najbliższych dniach planuje podjąć uchwałę emisyjną, w ramach której zaoferuje 1 734 798 akcji nowej emisji na rzecz Ipopema Securities lub podmiot wskazany przez tę spółkę, po cenie 12,33 zł za sztukę, podał Biomed.

Biomed-Lublin poinformował dziś, że podjął decyzję „dotyczącą podzielenia procesu pozyskania kapitału w formie equity na dwie części, z racji uzyskania środków wystarczających na zastąpienie finansowania dłużnego kapitałem w zakresie dot. realizacji projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej (projekt CBR)”.

Spółka podała, że zgodnie z informacją uzyskaną od doradcy transakcyjnego – Ipopema Secirities, w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie z 7 kwietnia 2021 r. zostały zgromadzone środki w kwocie 21 391 462 zł w związku ze sprzedażą w okresie od 7 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. 1 734 798 akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy spółki.

„W związku z powyższym, zarząd spółki postanowił, że podejmie uchwałę emisyjną i zaoferuje akcje nowej emisji w ilości 1 734 798 na rzecz Ipopema po średniej cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji przez Ipopema, tj. 12,33 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Na mocy umowy inwestycyjnej i o oferowanie Ipopema lub podmiot wskazany przez Ipopema zobowiązany będzie objąć i opłacić akcje nowej emisji, a następnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu przez GPW w Warszawie SA zwrócić je do akcjonariuszy, którzy pożyczyli akcje, podano także.

Jak zaznaczono, zarząd planuje podjąć uchwałę emisyjną w najbliższych dniach, dzięki czemu w niedługim okresie wpłyną do spółki środki z tytułu objęcia akcji nowej emisji.

„Intencją emitenta jest kontynuowanie z Ipopema transakcji pozyskania kapitału w zakresie pozostałych 1 265 202 akcji pożyczonych, gdyż nadrzędnym celem spółki pozostaje zoptymalizowanie struktury finansowej projektów strategicznych, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najwyższej wartości akcji spółki” – czytamy dalej.

Biomed-Lublin poinformował 7 kwietnia o zmianie dotychczasowej struktury finansowania swoich projektów, tzn. zamiany pożyczek na kapitał. Biomed zawarł wówczas umowę inwestycyjną i o oferowanie z Ipopema Securities, w ramach której Ipopema obejmie do 3 mln akcji spółki. Umowa zobowiązuje Ipopema Securities do emisji do 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela w ramach kapitału docelowego spółki oraz zobowiązuje Ipopemę do objęcia nowej emisji akcji. Jak podano, w celu realizacji swojego zobowiązania, Ipopema zamierza pożyczyć bezpośrednio lub poprzez wskazanie podmiotu, który pożyczy 3 000 000 akcji spółki od wybranych akcjonariuszy.

Projekt utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej (Projekt CBR) oraz produkcja produktu leczniczego Onko BCG – leku na raka pęcherza moczowego mają charakter strategicznych inwestycji i stanowią priorytet celów ekonomicznych spółki.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)