genXone rekomenduje wypłatę 0,65 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r.

Zarząd genXone będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,14 mln zł, tj. 0,65 zł na jedną akcję z zysku za 2020 rok, podała spółka.

Rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki spółki, a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową, zaznaczono.

„Zarząd spółki proponuje ustalenie dnia dywidendy na czternasty dzień po dniu podjęcia uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie, a termin wypłaty dywidendy na dzień przypadający czternaście dni po dniu dywidendy” – czytamy w komunikacie.

Spółka miała 7,16 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 r. w porównaniu z 1,08 mln zł straty rok wcześniej.

genXone S.A. działa w branży biotechnologicznej i zajmuje się wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego (NGS) w wielu obszarach nauki i biznesu, m.in. w diagnostyce genetycznej, przemyśle spożywczym, weterynarii czy rolnictwie. Akcje spółki są notowane na NewConnect od 2020 r.

(ISBnews)