Medicalgorithmics miał 1,01 mln zł straty netto, 5,09 mln zł straty EBIT w I kw.

Medicalgorithmics odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 5,09 mln zł wobec 8,62 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 0,85 mln zł wobec 4,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,37 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 36,07 mln zł rok wcześniej.

„Pierwszy kwartał 2021 był porównywalny do ostatniego kwartału 2020 pod względem wolumenu świadczonych usług pomimo nadal ograniczonych w tym możliwości sprzedażowych z uwagi na pandemię. Nie są to jeszcze liczby, pozwalające nam skompensować niższe średnie stawki za badanie wynikające ze zmiany modelu biznesowego na 'in network’, ale jesteśmy na dobrej drodze do tego celu. Ponadto, obserwujemy poprawę miksu świadczonych usług w stosunku do minionego roku, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych marżach. Powyższe czynniki, jak również dyscyplina kosztowa, pozwoliły znacząco ograniczyć stratę na poziomie EBITDA i netto w I kw. 2021 w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku” – powiedział prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślił, rok 2021 spółka rozpoczęła gotowa do szybkiego zwiększania wolumenów świadczonych usług w zmienionym modelu biznesowym w USA.

„Biorąc pod uwagę tempo szczepień na tym rynku, oczekujemy, że w połowie roku nastąpi jego otwarcie i odzyskamy dostęp do nowych klientów. Wzrost wolumenu zlecanych usług wspierany będzie powikłaniami kardiologicznymi po COVID oraz faktem, że część pacjentów odkładała diagnostykę do momentu zaszczepienia. Ponadto, oczekujemy wzrostu sprzedaży w efekcie poszerzenia naszej oferty m.in. o wyczekiwane urządzenie QPatch oraz dalszej ekspansji na rynkach poza USA” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 9,1 mln zł wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)