Spółka z grupy Nestmedic ma umowę na pilotaż teleopieki z gminą Wrocław

Medyczne Centrum Telemonitoringu (MCT) – spółka zależna Nestmedic – zawarła umowę dotyczącą pilotażowego programu o współpracy w zakresie teleopieki z gminą Wrocław, podał Nestmedic.

„Na podstawie umowy MCT zobowiązało się do bezpłatnego udostępniania mieszkankom Wrocławia zestawów Pregnabit. Z kolei Miasto Wrocław zobowiązało się w szczególności do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o nawiązanej współpracy między stronami oraz o możliwości skorzystania przez mieszkanki Wrocławia z usług telemedycznych świadczonych przez MCT w ramach tego projektu” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na 4 miesiące od daty jej podpisania, podano również.

W ocenie Nestmedic, zawarcie umowy zwiększa możliwość promowania oraz wdrożenia produktów emitenta w szerszym zakresie na rynku krajowym, co w konsekwencji może mieć wpływ na wysokości przychodów grupy kapitałowej emitenta.

Nestmedic powstał w 2014 roku. Zespół spółki stworzył innowacyjny produkt – system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)