Pracodawcy RP: w programie Profilaktyka 40 PLUS brakuje profilu lipidowego

Pracodawcy RP proponują, aby w projekcie „Profilaktyka 40 PLUS” znaleźć miejsce na wywiad lub ankietę umożliwiającą weryfikację stanu immunizacji pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk klinicznych i epidemiologicznych.

„Należy także wprowadzić zmianę polegającą na obowiązkowym pełnym profilu lipidowym, a nie opcjonalnie „pomiar stężenia cholesterolu całkowitego”. Kluczowe, by badanie obejmowało minimum pomiar stężenia LDL-C. Wnioskowali o to eksperci przy okazji badań medycyny pracy, w ramach których po 40 roku życia dostępne jest jedynie badanie cholesterolu całkowitego. Co jest całkowicie niewystarczające. Dodatkowo proponujemy wprowadzić przesiewowe testy HBs i anty-HCV. Wczesna diagnostyka zakażeń wirusami zapalenia wątroby zwiększa szansę uniknięcia poważnych i nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych” – podkreśla Andrzej Mądrala w piśmie do wiceministra zdrowia.