Ruszyły konsultacje programu Profilaktyka 40 plus

Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Na jego realizację przewidziano ok. 500 mln zł. Okres realizacji programu to 1 lipca – 31 grudnia 2021 r.

„Zasadnym jest wprowadzenie programu pilotażowego, który pozwoli na powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Ze względu na jego główny cel, tj. profilaktykę chorób przy obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa i tym samym potrzebą zintensyfikowania działań profilaktycznych w okresie po nasilonej fazie pandemii (2020 r.), zakłada się, że program pilotażowy będzie funkcjonował w 2021 r.” – czytamy w uzasadnieniu.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet obejmuje:
1) morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c;
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
1) morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c;
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną;
9) PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
3) ocena miarowości rytmu serca.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Patrz: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12347001/katalog/12789551#12789551