Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o 0,07 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,15 mln zł z zysku netto za 2020 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, podała spółka.

„Na mocy przedmiotowej uchwały ZWZ postanowiło, iż zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 21 494 827,07 zł zostanie podzielony w następujący sposób:
a) w kwocie 18 344 827,07 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 3 150 000 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. w wysokości 0,07 zł na jedną akcję)” – czytamy w komunikacie.

Dywidendą objętych jest 45 000 000 akcji spółki.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 15 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r., wskazano również.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)