Celon Pharma rekomenduje 0,07 zł na akcję dywidendy z zysku za 2020 r.

Celon Pharma zarekomendował przeznaczenie 3,15 mln zł z zysku za 2020 rok na wypłatę dywidendy, co przekłada się na 0,07 zł na akcję, podała spółka.

„Zarząd Celon Pharma […] podjął decyzję o zarekomendowaniu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok 2020 w kwocie 21 494 827,07 zł w ten sposób, że zysk ten:
a) w kwocie 18 344 827,07 zł przeznaczony zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,
b) w kwocie 3 150 000 zł przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,07 zł na jedną akcję” – czytamy w komunikacie.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 15 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy – 5 sierpnia 2021 r.

„W ocenie zarządu, wypłata dywidendy w ww. wysokości jest uzasadniona oraz znajduje pokrycie w posiadanych na dzień podjęcia uchwały aktywach finansowych spółki i pozwala jednocześnie spółce na finansowanie jej dalszego rozwoju” – czytamy dalej.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)