MSD ogłasza zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.

Mercrobe, Rich Red, lab, laboratory, scientist, assistant, worker, technician, man, laboratory sample, microtiter plate, white coat, protective gloves, goggles, face protection, measurements, notebook

Notowana na nowojorskiej giełdzie spółka Merck (znana poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą jako MSD) ogłosiła zakończenie procesu wydzielenia spółki Organon & Co.
„Ta druga spółka jest od teraz niezależnym podmiotem notowanym na giełdzie, oferującym szeroki asortyment leków i produktów o istotnym znaczeniu, w pełni gotowym, aby zapewniać wartość i zrównoważony rozwój” – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Merck Rob Davis.

„Celem procesu wydzielenia spółki Organon z MSD było utworzenie dwóch spółek zorientowanych na pacjenta, o większej koncentracji strategicznej i operacyjnej, wzmocnionej elastyczności, uproszczonych modelach operacyjnych, zoptymalizowanych strukturach kapitału oraz udoskonalonych profilach finansowych” – czytany w komunikacie.

Operacja ma pozwolić spółce MSD bardziej skoncentrować się na swoich kluczowych filarach wzrostu, osiągać wyższe przychody i wyższy przyrost zysku na akcję (EPS), a także umożliwić stopniowe zwiększenie wydajności operacyjnej o około 1,5 mld dolarów — proporcjonalnie w okresie trzech lat (przy czym około 500 mln dolarów w samym 2021 roku).

W związku z wydzieleniem, spółka MSD otrzymała od Organon wypłatę w wysokości około 9 mld dolarów.

W ramach wypłaty spółka Organon nie wyemitowała ułamkowych akcji zwykłych. Zamiast nich posiadacze akcji zwykłych MSD otrzymali gotówkę. Akcje Organon są już notowane. 3 czerwca 2021 roku trafiły do obrotu na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z oznaczeniem „OGN”. Akcje MSD nadal będą notowane pod oznaczeniem „MRK”.

W Polsce MSD działa od 1991 roku.