OncoArendi ma umowę z MIBMiK dot. odkrywania i rozwoju nowych leków

OncoArendi podpisało umowę o współpracy naukowej z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) w obszarze odkrywania i rozwoju leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA i rozpoczyna negocjacje z klauzulą wyłączności na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia przez MIBMiK licencji (License Execution Agreement) na unikatowe oprogramowanie bioinformatyczne (Platforma Bioinformatyczna), podała spółka.

„W oparciu o umowę pomiędzy OncoArendi a MIBMiK rozpoczęty zostanie nowy, strategiczny obszar współpracy badawczej. Dotyczy on rozwoju Platformy SMR, czyli platformy małych cząsteczek celujących w RNA (ang. small molecules targeting RNA). Prace nad technologią leków małocząsteczkowych modulujących funkcje RNA są jednym z trzech filarów strategii rozwoju spółki na lata 2021-2025” – czytamy w komunikacie.

Planowane badania obejmą rozwój i optymalizację Platformy Bioinformatycznej i wchodzących w jej skład programów komputerowych, które będą jednocześnie wykorzystywane do odkrywania nowych związków małocząsteczkowych w ramach tej współpracy. Wartość wynagrodzenia dla MIBMiK, przewidzianego w umowie współpracy, wynosi 2,5 mln zł netto. Umowa obejmuje również deklarację OncoArendi do poniesienia nakładów na realizację zadań badawczych po stronie Spółki w kwocie co najmniej 2 mln zł, podano także.

„Technologia mRNA ma potencjał, aby stać się przełomowym podejściem terapeutycznym w leczeniu nieuleczalnych dotąd chorób. Dzięki niej możliwe będzie oddziaływanie na wiele, dotychczas niedostępnych dla tradycyjnych leków, celów biologicznych ukrytych w sekwencji ludzkiego RNA – mówimy tu o tysiącach nowych możliwości oddziaływań opracowywanych przez nas przyszłych leków. Co więcej, poprzez ingerencję w funkcję RNA możemy uzyskać efekt terapeutyczny na wczesnym etapie choroby, zanim jeszcze nastąpi synteza chorobotwórczych białek. Będziemy zatem uderzać bezpośrednio w źródło choroby, zanim nastąpią jej nieodwracalne konsekwencje” – powiedział członek zarządu, dyrektor ds. naukowych (CSO) OncoArendi Therapeutics Rafał Kamiński, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie OncoArendi i MIBMiK rozpoczęły negocjacje w zakresie udzielenia licencji na wykorzystanie Platformy Bioinformatycznej, która usprawni i przyspieszy procesy poszukiwania i projektowania nowych leków w ramach Platformy SMR Spółki. Okres wyłączności został przez strony ustalony na 6 miesięcy i przed upływem tego czasu ma nastąpić zawarcie umowy licencyjnej (License Execution Agreement), podano także.

„W okresie wyłączności negocjacyjnej zostanie przeprowadzone badanie due diligence przedmiotu licencji oraz jego walidacja, aby potwierdzić funkcjonalność przewidywania wiązania małych cząstek z fragmentami RNA in silico. W ramach wynagrodzenia za wyłączność na prowadzenie negocjacji, MIBMiK otrzyma od OncoArendi wynagrodzenie w formie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty w kwocie 100 tys. zł” – czytamy dalej w materiale.

Rozwiązania i programy komputerowe, których dotyczyć ma licencja zostały stworzone przez Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka (LBIB), kierowane przez prof. Janusza Bujnickiego w MIBMiK.

OncoArendi Therapeutics to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r. W 2020 r. miała 125 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)