Polpharma ma 200 mln zł kredytu z EBOR na działalność badawczą i ESG

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) udzieli Polpharmie kredytu o wartości 200 mln zł (równowartość 45 mln euro) na cele ogólne i korporacyjne, w tym na własną działalność badawczo-rozwojową, zielone inwestycje i strategię ESG, podał bank.

„Inwestycje w nowe technologie umożliwią rozwój nowych substancji i produktów w niedostępnych obecnie niszach. Kredyt EBOR zostanie również wykorzystany na wdrożenie programu modernizacyjnego 'Go Green’, którego celem jest zminimalizowanie wpływu działalności firmy na środowisko i klimat. Generowanie większej ilości energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej oraz zastosowanie innowacyjnych technologii pozwolą Polpharmie ograniczyć emisję CO2 o 16 500 ton rocznie” – czytamy w komunikacie.

W ramach strategii ESG, Polpharma zamierza wdrożyć również szereg działań ukierunkowanych na kwestie płci, w tym pierwszą formalną politykę różnorodności i włączenia społecznego.

Polpharma jest jednym z czołowych producentów leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, oferującym nowoczesne leki, substancje i innowacyjne rozwiązania. Spółka posiada zakłady produkcyjne oraz centra badawczo-rozwojowe w Polsce i Kazachstanie.

Od początku swojej działalności w 1991 roku EBOR zainwestował w Polsce prawie 11 mld euro w ramach 458 projektów we wszystkich sektorach gospodarki. Wspieranie krajowego sektora prywatnego i zielonej transformacji poprzez inwestycje w energię odnawialną i efektywność energetyczną pozostaje jednym z kluczowych priorytetów Banku w kraju, przypomniano także.

(ISBnews)