Przegląd prasy

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Dziennik Gazeta Prawna
–Zdaniem Narodowego Funduszu Zdrowia zdalne wizyty wciąż są nadużywane, a pacjentom ogranicza się dostęp do lekarza. Odmowa osobistej wizyty u lekarza jest najczęstszą przyczyną skarg kierowanych do rzecznika praw pacjenta. Kontrola NFZ wykazała, że 86% skontrolowanych podmiotów udziela teleporad dzieciom do 6. roku życia, mimo że powinny one zostać zbadane osobiście.
–Wraz z końcem czerwca wygasają umowy z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną (POZ). Lekarze chcą zmiany kontraktów o wskaźnik inflacji, czyli o ok. 5% więcej. Jak podaje „DGP”, resort zdrowia i NFZ chcą z kolei wprowadzić wyższe finasowanie tylko po spełnieniu dodatkowych warunków, a także wydłużeniu okresu umowy z NFZ. Z informacji uzyskanych przez „DGP” wynika również, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się na wypadek braku porozumienia z lekarzami rodzinnymi, polecając, by szpitale tworzyły własne placówki POZ lub wzmacniały kadrowo te już istniejące.

Rzeczpospolita
–Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zapowiedział kolejne protesty po przyjęciu przez Sejm projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w publicznej ochronie zdrowia. Swoje protesty zapowiedzieli również ratownicy medyczni, którzy od 1 czerwca zostali pozbawieni dodatków covidowych.