Tauron Wydobycie zaszczepi chętnych pracowników i ich rodziny

W poniedziałek (21 czerwca) rozpoczną się szczepienia pracowników trzech zakładów górniczych TAURON Wydobycie. W akcji wezmą udział pracownicy kopalń, którzy zgłosili chęć zaszczepiania się, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Szczepienia prowadzone będą w specjalistycznych punktach medycznych.

„Szczepienia pracownicze to naturalna kontynuacją działań profilaktycznych jakie realizujemy od początku pandemii” – wyjaśnia cytowany w komunikacie Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

W czasie epidemii w zakładach górniczych tej spółki na ponad 6500 zatrudnionych przez kwarantannę przeszło 911 pracowników, a ponad 480 pracowników ma status ozdrowieńców.

W zakładach górniczych TAURON Wydobycie nieprzerwanie funkcjonują zaostrzone procedury bezpieczeństwa, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Sytuację na bieżąco monitoruje działający w spółce Zespół ds. COVID-19, a regularne kontrole zasad sanitarnych w każdym z zakładów górniczych, przeprowadzają jego służby BHP oraz wyznaczeni pracownicy funkcyjni.

„Na terenie zakładów górniczych prowadzona jest zarówno intensywna kampania informacyjna z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia, jak i komunikacja zachęcająca do szczepień. W komunikacji wykorzystywane są zarówno media elektroniczne tj. intranet, mailing, telebimy, monitory, jak i materiały drukowane oraz szkolenia. Wszystkie zakłady górnicze mają zapewnione środki higieny i dezynfekcji oraz instrukcje dotyczące zachowania profilaktyki zdrowotnej” – podkreśla Łukasz Deja, szef zespołu zarządza kryzysowego ds. Covid-19.

Spółka nieprzerwanie kładzie nacisk na dystans społeczny w miejscu pracy. Prowadzona jest regularna dezynfekcja klatek wyciągów szybowych, wagonów kolejek podziemnych i innych środków transportu załogi w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz wyznaczonych miejscach na powierzchni zakładów górniczych.

W tak nietypowym okresie szczególnie potrzebna może okazać się również budująca rozmowa z drugą osobą. Dlatego w Spółce działa specjalny numer telefonu, pod którym każdy może porozmawiać z profesjonalnym psychologiem i uzyskać motywujące wsparcie. Organizowane są również w tym zakresie warsztaty online.