Famed Żywiec odnotował ponad 32 mln zł przychodów w I poł. 2021 r.

Przychody netto ze sprzedaży Famedu Żywiec przekroczyły 32 mln zł w I poł. 2021 r. i były o 3% wyższe niż zakładał przyjęty budżet, podała spółka.

Zgodnie z oczekiwaniami Famedu, I półrocze pokazało wyraźne przesunięcie sprzedaży od łóżek szpitalnych w kierunku sprzętu przeznaczonego na blok operacyjny. Liczba sprzedanych stołów operacyjnych zwiększyła się o 1/3 r/r. O ponad 50% wzrosła z kolei sprzedaż wyposażenia stołów operacyjnych. Wzrost notowany jest również w produktach przeznaczonych na oddziały ginekologiczne.

„Sprawdza się prognozowany scenariusz, w którym szpitale po okresie pandemii wracają do standardowego doposażania swoich oddziałów. Nie wszystkie placówki medyczne były w stanie doposażyć się w okresie szalejącego COVID-19, co skutkuje uzupełnianiem sprzętu medycznego w tym roku. Również ciągle obecne widmo kolejnej fali koronawirusa nakłania szpitale do uzupełniania braków lub wymiany sprzętu na lepszy, gwarantujący lepszą opiekę nad pacjentami” – skomentował wiceprezes Marek Suczyk, cytowany w komunikacie.

„Podobnie jak inne branże, również sektor produkcji sprzętu medycznego dotknięty został kryzysem wynikającym z zaburzeń w jego otoczeniu wywołanych przez COVID-19. Mimo wielu trudności poradziliśmy sobie w tej sytuacji całkiem nieźle, na co niewątpliwie pozytywny wpływ miało szerokie portfolio produktowe oraz fakt, że eksportujemy nasze produkty do ponad 100 krajów. Pozytywnie oceniamy osiągnięte wyniki, a fakt, który warto podkreślić, to dalsza poprawa rentowności firmy. Zarówno na poziomie EBITDA, jak i netto rentowność sprzedaży, przekroczyła nie tylko założenia budżetowe na I połowę 2021 roku, ale także rekordowe wyniki za taki okres osiągnięte w 2020 roku” – dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Paweł Tomala.

Wiosną 2020 roku spółka notowała trzykrotny wzrost liczby zapytań od polskich szpitali, w porównaniu do okresu sprzed pandemii koronawirusa. Ich tematem w głównej mierze był sprzęt na oddziały intensywnej terapii (łóżka Famed LE-13, Famed Nano i Famed Nexo). Podobne pytania ofertowe i zamówienia wpływały również z wielu innych krajów m.in. z Chin, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Rosji, Chorwacji, Macedonii, Arabii Saudyjskiej czy z Autonomii Palestyńskiej – zmieniając się w zależności od pojawiania się ognisk pandemii w kolejnych regionach świata. Jednym z wyzwań, wobec których stanął w tym okresie Famed Żywiec, była organizacja sprawnego transportu międzynarodowego, utrudnionego za sprawą wprowadzanych ograniczeń na granicach państw i gwałtownego wzrostu kosztów logistyki, szczególnie lotniczej.

„Dzięki szybkim dostawom przez cały okres pandemii Famed ugruntował swoją rynkową pozycję wiarygodnego i stabilnego partnera. Dzięki skupieniu produkcji w Żywcu oraz uniezależnieniu od dostaw zewnętrznych mogliśmy kompleksowo i bez zbędnej zwłoki wspierać naszych klientów, w sytuacjach tak kryzysowych jak kolejne fale COVID-19. Fakt utrzymywania cen na niezmienionym poziomie i dotrzymywania terminów dostaw wbrew wszystkim problemom, których doświadczyliśmy w poprzednim roku istotnie wzmocniło naszą markę, co procentuje po dziś dzień” – podsumował Suczyk.

Famed Żywiec działa w branży medycznej od 1947 roku. Jest jednym z wiodących i zarazem najbardziej doświadczonych producentów wysokiej jakości sprzętu medycznego w Europie. Firma specjalizuje się w produkcji stołów operacyjnych, łóżek na Oddziały Intensywnej Terapii, wózków do przewożenia chorych, łóżek porodowych oraz foteli zabiegowych.

(ISBnews)