MSD Polska ma status centrum badawczo-rozwojowego

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przyznało MSD Polska status centrum badawczo-rozwojowego.

MSD Polska jest częścią wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych Merck & Co. – jednej z najstarszych na świecie firm farmaceutycznych, która funkcjonuje od ponad 130 lat w przeszło 140 krajach. Częścią prowadzonych przez MSD działań są prace badawczo-rozwojowe związane w szczególności z lekami, szczepionkami, terapiami biologicznymi i produktami zdrowotnymi dla zwierząt. W ubiegłym roku w skali całego świata MSD w prace badawczo-rozwojowe zainwestowała ponad 13,6 mld USD, co stanowiło 28% całkowitych przychodów firmy.

Na polskim rynku MSD działa już od ponad 30 lat. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku, a dwa lata później wystartowała z pierwszymi badaniami klinicznymi.

„Angażujemy się w opracowywanie innowacyjnych leków i szczepionek, które stanowią odpowiedź na wiele z największych niezaspokojonych potrzeb medycznych. Polska jest krajem, w którym od lat prowadzimy znaczącą część naszych prac badawczych. Przyznany status centrum badawczo-rozwojowego jest odzwierciedleniem tego zaangażowania” – podkreśla cytowany w komunikacie Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający MSD Polska.

Firma prowadzi w Polsce obecnie ponad 100 badań klinicznych w kilkuset ośrodkach badawczych, uczestniczy w nich ponad 3000 pacjentów.

W ciągu ostatnich 10 lat spółka MSD Polska zainwestowała w Polsce, łącznie z wszystkimi towarzyszącymi podatkami, ponad 1,25 mld zł. W samym tylko 2020 roku nakłady wewnętrzne MSD Polska na działalność badawczo-rozwojową wyniosły przeszło 120 mln zł.

Jak podkreśla Thomas Johansson, dyrektor działu badań klinicznych dla regionu CEE, pod względem liczby pacjentów zaangażowanych w badania kliniczne przez MSD Polska plasowała się na 3. miejscu w Europie i 6. miejscu na świecie w roku 2020, co świadczy o szczególnym zaangażowaniu MSD w prace prowadzone w naszym kraju.

„Zaangażowanie MSD Polska w badania kliniczne uzupełnia również działalność Centrum Zarządzania Danymi zlokalizowanego w Warszawie. Jest to jedno z 6 globalnych Centrów Zarządzania Danymi MSD i drugie co do wielkości na świecie” – przypomina dyrektor zarządzający MSD Polska.

Do zadań funkcjonującego w strukturach MSD Polska Centrum Zarządzania Danymi należy przetwarzanie  danych z badań klinicznych produktów, które firma prowadzi na całym świecie, a także zarządzanie danymi o zdarzeniach niepożądanych.