Prodromus – producent wyrobów medycznych do rehabilitacji kończyn dolnych z systemem biofeedbacku w czasie rzeczywistym – celuje w uzyskanie zezwoleń FDA i rozpoczęcie sprzedaży Prodrobota dla dorosłych – Magna na terenie Stanów Zjednoczonych z początkiem I kwartału 2022 roku.

Prodromus, który jest w trakcie oferty publicznej akcji serii C, oczekuje, że jeszcze w tym roku wprowadzi na rynek amerykański swoje pierwsze urządzenie rehabilitacyjne, zaś sprzedaż na większą skalę rozpocznie w 2022 roku.

Od ponad dekady Prodromus rozwija autorskie rozwiązania w zakresie robotyki rehabilitacyjnej. Spółka opatentowała i skomercjalizowała Prodrobota – trenażera chodu przeznaczonego do terapii pacjentów pediatrycznych oraz kompatybilne do niego podnośnik dla pacjenta i infrastrukturę informatyczną, opierającą się na systemie biofeedbacku w czasie rzeczywistym. Na początku roku ochronę prawną w Polsce i wybranych krajach europejskich uzyskał Prodrobot Magna dla pacjentów dorosłych.