Zapisy na max. 15,3 mln akcji spółki Labocanna ruszą w poniedziałek

Przyjmowanie zapisów na max. 15,3 mln akcji spółki Labocanna w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych rozpocznie się 19 lipca, podała spółka. Labocanna informowała wcześniej, że przy założeniu objęcia wszystkich akcji pozyska z emisji 10,71 mln zł.

Harmonogram emisji przewiduje zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych 6 sierpnia 2021 r. Z kolei na 17 sierpnia zaplanowano przydział akcji. 18-20 sierpnia mają być przyjmowane zapisy na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu emitenta. Na 23 sierpnia 2021 r. – przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu emitenta, wynika z materiału.

Spółka informowała w czerwcu, że podwyższy kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 1,53 mln zł, emitując nie więcej niż 15,3 mln akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,1 zł. Subskrypcja zamknięta odbędzie się w drodze oferty publicznej, gdzie na jedna starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami spółki 8 lipca 2021 r. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 akcji serii D, których cena wyniesie 0,7 zł. Labocanna przy założeniu objęcia wszystkich akcji pozyska 10,71 mln zł.

Cele emisyjne będą dotyczyć m.in. zapłaty za nieruchomość, w części której Labocanna chce uruchomić plantację medycznej marihuany, rozwoju Medican Campus w drodze na rynek kapitałowy oraz rozbudowy hubu o kolejne konopne podmioty, wymieniono.

Labocanna prowadzi działalność, która skupiona jest na trzech głównych obszarach: dystrybucja spożywczych oraz medycznych konopno-pochodnych produktów, prace produktowe nt. zastosowania konopi w kosmetykach, tworzywach oraz włókiennictwie, uprawy oraz produkcja konopi. Jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)