Lux Med Onkologia uruchomi Centrum Terapii Komórkowych

Lux Med Onkologia otrzymała od Ministerstwa Zdrowia pozwolenie na pobieranie i przeszczepianie komórek krwiotwórczych. Dzięki temu już wkrótce stanie się jednym z wysokospecjalistycznych ośrodków prowadzących transplantacje. Będą one realizowane w nowo powstającym Centrum Terapii Komórkowych (CTK). W 2022 roku ośrodek uruchomi działalność w pełnym wymiarze i rozpocznie kwalifikację chorych do zabiegów.

Wysoko wykwalifikowanym zespołem kieruje dr hab. n. med. Emilian Snarski – Członek Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku (EBMT – European Society for Blood and Marrow Transplantation).

„Uruchomienie Centrum Terapii Komórkowych to wyjątkowo ważny etap w rozwoju naszej opieki nad pacjentami. Dzięki przeszczepom wykonywanym przez uznanych specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie, przy pomocy nowoczesnej aparatury będziemy mogli pomóc kolejnej grupie ciężko chorych osób” – podkreśla cytowana w komunikacie Anna Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med.

W ostatnich latach przeszczepy szpiku znalazły zastosowanie w nowoczesnych terapiach chorób z autoagresji – szczególnie w leczeniu stwardnienia rozsianego oraz twardziny układowej. Od wielu lat stosowane są one z powodzeniem między innymi w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, ostrych białaczek oraz aplazji szpiku. Terapie komórkowe stosowane są coraz częściej w chorobach degeneracyjnych, terapii nowotworów (CAR-T) oraz w przypadkach poważnych zaburzeń immunologicznych.

Lux Med Onkologia to centrum leczenia nowotworów. Prowadzi obecnie trzy szpitale specjalizujące się w diagnostyce i terapii onkologicznej, a także placówkę rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej, poradnie specjalistyczne i POZ.

Grupa Lux Med jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.